Fotogaléria

  • Premietanie japonských filmov počas Anime Show 2015 (27. 2. - 1. 3.) Anime Show 2015
  • Valné zhromaždenie Spoločnosti slovensko - japonského priateľstva (21. 2.) Valné zhromaždenie Spoločnosti slovensko - japonského priateľstva
  • Workshop suibokuga – maľba tušom (21. - 22. 2.) Workshop suibokuga – maľba tušom
  • Jazzové koncerty Yosuke Yamashitu a Lotus Position (16. a 18. 2.) Jazzové koncerty Yosuke Yamashitu a Lotus Position
  • Návšteva veľvyslanca Egawu v Košiciach (18. 2.) Návšteva veľvyslanca Egawu v Košiciach
  • Národná recepcia (1. december) Národná recepcia

Novinkyarchív

Oznam o konaní slovensko-japonského benefičného koncertu (25. 3. 2015) Správa z podujatia „Japonský filmový festival“ (19. 3. 2015) "JOB OFFER - ASSISTANT OF ADMINISTRATION" (Deadline: March 31, 2015) Informácia o dielach ocenených v 8. ročníku súťaže International Manga Awards (18. 3. 2015) Mimoriadne štipendiá pre záujemcov o japonologické štúdiá z krajín V4 na University of East Anglia (Uzávierka prihlášok: 31. 3. 2015) Správa z podujatia Deň Japonska v Novej Dubnici (6. 3. 2015) Aktuálne informácie japonského kabinetu o vývoji Abenomiky - text v anglickom jazyku (6. 3. 2015) Správa z jazzových koncertov Yosuke Yamashitu a Lotus Position (16. a 18. 2. 2015) Správa z návštevy veľvyslanca Egawu v Košiciach (účasť na divadelnom predstavení v podaní klientov občianskeho združenia venujúcemu sa mentálne hendikepovaným občanom sprevádzanom výstavou ich výtvarných prác) (18. 2. 2015) Správa z valného zhromaždenia Spoločnosti slovensko - japonského priateľstva (21. 2. 2015) Správa z workshopu suibokuga – maľba tušom (21. – 22. 2. 2015) Správa z premietania japonských filmov počas Anime Show 2015 (27. 2. – 1. 3. 2015) Videá o zahraničnej politike Japonska (10. 2. 2015) Nové stanovisko premiéra Japonska k rukojemníckemu incidentu japonských občanov v Sýrii - text v anglickom jazyku (1. 2. 2015) Stanovisko premiéra Shinza Abeho k rukojemníckemu incidentu japonských občanov v Sýrii - text v anglickom jazyku (25. 1. 2015) Odkaz z Japonska o incidente hroziacom popravou japonských občanov - text v anglickom jazyku (20. 1. 2015) Novoročný príhovor veľvyslanca Akio Egawa (16. 1. 2015) Výskumné štipendijné pobyty nadácie Matsumae International Foundation pre rok 2015 (uzávierka: 31. 8. 2015) Správa z Národnej recepcie pri príležitosti osláv narodenín Jeho Výsosti cisára Japonska (15. 12. 2014) Postrehy veľvyslanca (9.) Automobilový priemysel na Slovensku (27. 10. 2014) Postrehy veľvyslanca (8.) : Bojové umenia na Slovensku (7.10. 2014)