Fotogaléria

  • Deň Japonska v Nitre v rámci Mesiaca japonskej kultúry (11. október) Deň Japonska v Nitre v rámci Mesiaca japonskej kultúry (11. október)
  • Predstavenie tancov zo súostrovia Rjúkjú v rámci Mesiaca japonskej kultúry (28.10.) Predstavenie tancov zo súostrovia Rjúkjú v rámci Mesiaca japonskej kultúry (28.10.)
  • Tanečno-bábkové predstavenie Ningjómai (24. november) Tanečno-bábkové predstavenie Ningjómai (24. november)
  • Japonský filmový festival (27.- 30. november) Japonský filmový festival (27.- 30. november)
  • Národná recepcia (1. december) Národná recepcia (1. december)

Novinkyarchív

Stanovisko premiéra Shinza Abeho k rukojemníckemu incidentu japonských občanov v Sýrii - text v anglickom jazyku (25. 1. 2015) Odkaz z Japonska o incidente hroziacom popravou japonských občanov - text v anglickom jazyku (20. 1. 2015) Novoročný príhovor veľvyslanca Akio Egawa (16. 1. 2015) Jazzový koncert: Yosuke Yamashita a Lotus Position (16. a 18. 2. 2015) Výskumné štipendijné pobyty nadácie Matsumae International Foundation pre rok 2015 (uzávierka: 31. 8. 2015) Štipendium Monbukagakusho: MEXT pre študentov japanológie "Japanese Studies Student" (uzávierka: 27. 2. 2015) Správa z Národnej recepcie pri príležitosti osláv narodenín Jeho Výsosti cisára Japonska (15. 12. 2014) Správa z Japonského filmového festivalu (15. 12. 2014) Správa z tanečného predstavenia a workshopu Ningjómai (15. 12. 2014) Správa z odbornej prednášky emeritného profesora University of Tokyo Teruo Kišiho (15. 12. 2014) Správa z Konferencie o podnikaní v rámci štruktúry V4+Japan (15. 12. 2014) Správa z podujatí Mesiaca japonskej kultúry (12. 12. 2014) Postrehy veľvyslanca (9.) Automobilový priemysel na Slovensku (27. 10. 2014) Nábor grantových projektov nadácie The Japan Foundation (8. 10. 2014) Oznam o konaní spoločného koncertu Symfonického orchestra SRo a Fuzjko Hemming (27. 10. 2014) Slávnostné otvorenie Japonského centra na Paneurópskej vysokej škole (14. 10. 2014) Postrehy veľvyslanca (8.) : Bojové umenia na Slovensku (7.10. 2014) Slávnostný podpis memoranda o spolupráci na poli vedy a techniky medzi Japonskom a krajinami V4 (6.10. 2014) Slovenský investičný seminár v nemeckom Düsseldorfe (6.10. 2014) Návšteva delegácie na mapovanie situácie v priemysle a sociálnej sfére vo východnej Európe (6.10. 2014) Návšteva delegácie vrcholových manažérov prefektúry Točigi (TACE) na Slovensku (6.10. 2014) Správa z udeľovania Čestného uznania veľvyslancom (22.9. 2014)