Fotogaléria

  • Premietanie japonských filmov počas Anime Show 2015 (27. 2. - 1. 3.) Anime Show 2015
  • Valné zhromaždenie Spoločnosti slovensko - japonského priateľstva (21. 2.) Valné zhromaždenie Spoločnosti slovensko - japonského priateľstva
  • Workshop suibokuga – maľba tušom (21. - 22. 2.) Workshop suibokuga – maľba tušom
  • Jazzové koncerty Yosuke Yamashitu a Lotus Position (16. a 18. 2.) Jazzové koncerty Yosuke Yamashitu a Lotus Position
  • Návšteva veľvyslanca Egawu v Košiciach (18. 2.) Návšteva veľvyslanca Egawu v Košiciach
  • Národná recepcia (1. december) Národná recepcia

Novinkyarchív

Výstava "Suiseki a kusamono" v Univerzitnej knižnici v Bratislave (15. - 28. 5. 2015) Postrehy veľvyslanca (10) : O slovenskom víne - 1. časť (13. 4. 2015) Študujte v Japonsku: orientačno – informačné stretnutie o štúdiu v Japonsku, možnostiach a procese získania vládnych štipendií Monbukagakusho: MEXT (30. 4. 2015) Aktuálne výzvy na podávanie prihlášok pre tri štipendijné programy MONBUKAGAKUSHO: MEXT (Uzávierka: 28. 5. 2015) Krátkodobý štipendijný pobyt na University of East Anglia v Norwich (Uzávierka predĺžená do 15. 5. 2015) Klavírny koncert slovensko – japonského priateľstva (27. 4. 2015) Medzinárodná literárna súťaž pre deti a mládež 2015 organizovaná The Goi Peace Foundation (Uzávierka: 15. 6. 2015) Koncert tradičných japonských bubnov taiko na výstave Bonsai Slovakia 2015 (18. 4. 2015) Správa z podujatia „Japonský filmový festival“ (19. 3. 2015) Informácia o dielach ocenených v 8. ročníku súťaže International Manga Awards (18. 3. 2015) Správa z podujatia Deň Japonska v Novej Dubnici (6. 3. 2015) Aktuálne informácie japonského kabinetu o vývoji Abenomiky - text v anglickom jazyku (6. 3. 2015) Správa z jazzových koncertov Yosuke Yamashitu a Lotus Position (16. a 18. 2. 2015) Správa z návštevy veľvyslanca Egawu v Košiciach (účasť na divadelnom predstavení v podaní klientov občianskeho združenia venujúcemu sa mentálne hendikepovaným občanom sprevádzanom výstavou ich výtvarných prác) (18. 2. 2015) Správa z valného zhromaždenia Spoločnosti slovensko - japonského priateľstva (21. 2. 2015) Správa z workshopu suibokuga – maľba tušom (21. – 22. 2. 2015) Správa z premietania japonských filmov počas Anime Show 2015 (27. 2. – 1. 3. 2015) Videá o zahraničnej politike Japonska (10. 2. 2015)Výskumné štipendijné pobyty nadácie Matsumae International Foundation pre rok 2015 (uzávierka: 31. 8. 2015)