Odovzdanie Ceny ministra zahraničných vecí Japonska Štátnej opere Banská Bystrica

     Dňa 16. januára usporiadalo Veľvyslanectvo Japonska v SR slávnostnú ceremóniu, na ktorej odovzdalo Cenu ministra zahraničných vecí Japonska Štátnej opere Banská Bystrica za prehlbovanie vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby.
 
     Od roku 1999 koncertuje Štátna opera v Japonsku každoročne (majú za sebou už viac než 180 vystúpení). Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr a propagácia slovenskej opernej kultúry v Japonsku. Treba pripomenúť, že táto spolupráca nie je založená na komerčnom základe. Koncerty v Japonsku sú organizované najmä prostredníctvom miestnych samospráv, výborov pre vzdelávanie alebo miestnych záujmových spolkov, a v neposlednom rade aj vďaka ochote mnohých obetavých japonských priateľov a podporovateľov. Štátna opera sa tiež snaží približovať japonskú kultúru slovenskému publiku. V roku 2016 si Štátna opera pripomenula 20. výročie slovensko – japonskej spolupráce a usporiadala viacero podujatí v japonskom duchu.   
 
     Slávnostné ocenenie sa konalo na rezidencii veľvyslanca Japonska v SR za prítomnosti členov Skupiny priateľstva s Japonskom Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcov z Ministerstva kultúry SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a blízkych priateľov ocenených. J. E. pán veľvyslanec Shimmi vo svojom príhovore ocenil prínos Štátnej opery a odovzdal diplom do rúk jej riaditeľa, pána Rudolfa Hromadu. Pán Hromada následne v mene členov Štátnej opery Banská Bystrica vyjadril vďaku za udelenie ceny a rovnako tak sa poďakoval všetkým podporovateľom a spolupracovníkom ako na Slovensku, tak i v Japonsku.   
 
Príhovor J. E. pána Juna Shimmiho,
veľvyslanca Japonska v SR
 
Odovzdanie diplomu

 
Príhovor pána Rudolfa Hromadu Spoločná fotografia