MONBUKAGAKUSHO (MEXT): štipendium japonskej vlády pre študentov japonológie pre rok 2022

2021/12/15

Štipendium je určené pre

občanov SR, ktorí študujú na VŠ japonológiu a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť si znalosti o Japonsku a spĺňajú doleuvedené podmienky

Uzávierka prihlášok uzávierka prihlášok pre rok 2022 bola stanovená na 4. február 2022 (piatok)

Termín písomného testu

15. február 2022 (utorok) o 10.00 v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR, Hlavné námestie 2,
813 27 Bratislava 1 (zmena termínu vyhradená)

Termín ústnych pohovorov druhá polovica februára (zmena termínu vyhradená)

Termín a dĺžka stáže

1 rok od začiatku októbra 2022

Spôsob podania prihlášky

Preštudujte si podrobne smernice a doručte všetky potrebné dokumenty na Veľvyslanectvo Japonska v SR do 4. februára 2022 (piatok) poštou alebo osobne.

Poznámka: Podané prihlášky sa uchádzačom nevracajú.

Základné podmienky

 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
 • vek 18 – 29 rokov
 • uchádzač o štipendium musí byť pri nástupe na japonskú univerzitu študentom na škole alebo fakulte v odbore japonský jazyk, alebo japonská kultúra (hlavný odbor štúdia) mimo územia Japonska a po návrate musí v štúdiu odboru pokračovať
 • uchádzač musí byť zapísaný v bakalárskom stupni štúdia
 • uchádzač musí mať k aprílu 2022 za sebou minimálne jeden akademický rok štúdia za sebou
 • veľmi dobrá znalosť japončiny
 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)
Upozornenie DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTIPENDIUM!!!
 • Prosíme všetkých uchádzačov, aby všetky dokumenty podávali vyplnené jednostranne a nezošívali ich.
 • Upozorňujeme, že nemôžeme vychádzať žiadateľom v ústrety ohľadom termínu testov a ústnych pohovorov. Všetci uchádzači musia skúšky absolvovať v ten istý deň a to v čase a termíne určenom veľvyslanectvom.
 • Apelujeme na uchádzačov, aby si dôsledne prečítali všetky inštrukcie k štipendiu, o ktoré sa uchádzajú. Nedostatky v odovzdaných dokumentoch komplikujú ich spracovanie a môžu viesť k diskvalifikácii ešte pred začiatkom samostatného výberového konania.
 • V prípade nejasností, potreby bližších informácií k štipendiám, kontaktujte Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR na tel. č. 02-5980-0100.
Download prihlášky https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-japanese.html
Zoznam univerzít https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00006.htm