MONBUKAGAKUSHO (MEXT): výskumné štipendium japonskej vlády pre absolventov ostatných odborov pre rok 2020

Štipendium je určené pre

občanov SR, ktorí majú záujem o výskumný pobyt v Japonsku a spĺňajú doleuvedené podmienky

Uzávierka prihlášok

uzávierka prihlášok pre rok 2020 bola stanovená na 23. máj 2019

Poznámka
Písomné testy sa uskutočnia 27. júna 2019 (štvrtok). Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory, ktoré sa uskutočnia 11. júla 2019 (štvrtok).

Poznámka: Veľvyslanectvo Japonska v SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu písomných skúšok a ústnych pohovorov. 

Termín a dĺžka stáže

2 roky od apríla 2020, vo výnimočných prípadoch 1,5 roka od októbra 2020

Spôsob podania prihlášky

cez SAIA (http://www.saia.sk)

Prihlášky - download https://www.studyjapan.go.jp/jp/smap_stopj-applications_research.html

Základné podmienky

  • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
  • menej ako 35 rokov (narodený po 2. apríli 1985)
  • absolvent VŠ, resp. študenti posledných ročníkov VŠ
  • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)
  • výborná znalosť anglického jazyka, uchádzač musí mať záujem sa naučiť japonsky

Priebeh

Po podaní prihlášky na SAIA sa uskutoční na Veľvyslanectve Japonska v SR test z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch jazykov) a ústny pohovor. O konečnom výsledku rozhodne japonské Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológie a výsledky budú následne oznámené uchádzačom.

Upozornenie DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTIPENDIÁ!!!
  • Prosíme všetkých uchádzačov, aby všetky dokumenty podávali vyplnené jednostranne a nezošívali ich.
  • Upozorňujeme, že nemôžeme vychádzať žiadateľom v ústrety ohľadom termínu testov a ústnych pohovorov. Všetci uchádzači musia skúšky absolvovať v ten istý deň a to v čase a termíne určenom veľvyslanectvom.
  • Apelujeme na uchádzačov, aby si dôsledne prečítali všetky inštrukcie k štipendiu, o ktoré sa uchádzajú. Nedostatky v odovzdaných dokumentoch komplikujú ich spracovanie a môžu viesť k diskvalifikácii ešte pred začiatkom samostatného výberového konania.
  • V prípade nejasností, potreby bližších informácií k štipendiám, kontaktujte Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR na tel. č. 02-5980-0100.