Slávnostné odovzdanie Rádu vychádzajúceho slnka so zlatou a striebornou hviezdou pánovi Františkovi Šebejovi

     Pánovi Františkovi Šebejovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi Zahraničného výboru NR SR a predsedovi Skupiny priateľstva s Japonskom NR SR, bol udelený Rád vychádzajúceho slnka so zlatou a striebornou hviezdou. Počas slávnostnej ceremónie mu vyznamenanie od Jeho cisárskeho veličenstva cisára Japonska odovzdal veľvyslanec Japonska v SR, J. E. pán Jun Shimmi.

     Od roku 2010 pán Šebej, ako predseda Zahraničného výboru NR SR i predseda Skupiny priateľstva s Japonskom NR SR, významne prispieva k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom svojich politických aktivít. Okrem toho je jedným z priekopníkov karate na Slovensku a výrazne prispel k jeho popularizácii. Prostredníctvom svojich aktivít spojených s karate mnohokrát navštívil Japonsko, pričinil sa o zrealizovanie návštev japonských majstrov na Slovensku, napísal a publikoval viaceré knihy s tematikou karate, čím prispel k podpore rozvoja dobrých vzájomných vzťahov medzi oboma našimi krajinami.

     Na ceremoniále sa zúčastnil J. E. pán Robert Fico, predseda vlády SR,  pán Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, poslanci NR SR, priatelia i kolegovia karatisti.

     Veľvyslanec Japonska v SR, pán Jun Shimmi, pogratuloval pánovi Šebejovi k udeleniu Rádu, ktorý získal ako prvý občan Slovenskej republiky a vyjadril sa, že mu bolo radosťou a cťou zorganizovať slávnostné odovzdanie práve v roku, keď si pripomíname 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

     Pán Šebej vyjadril svoju vďaku za udelenie Rádu a prehlásil, že ho vníma ako ocenenie príbehu slovenského karate. Pán Šebej tiež prezentoval svoj obdiv ku karate a duchovným  hodnotám, ktoré človeku prináša.

     Predseda vlády SR zagratuloval pánovi Šebejovi k získaniu Rádu a vyjadril svoju vďaku japonskej vláde za jeho udelenie a zorganizovanie jeho formálneho odovzdania. Ocenil to, že si Vláda Japonska všimla a ocenila snahu a úsilie občana Slovenskej republiky. Predseda vlády tiež vyzdvihol vynikajúce bilaterálne vzťahy medzi našimi krajinami.

     Pán Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, rovnako pogratuloval pánovi Šebejovi a pripomenul, že i takéto snahy a úspechy jednotlivcov prispievajú k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou.
 
Príhovor J. E. p. Juna Shimmiho, veľvyslanca Japonska v SR Odovzdanie diplomu
Príhovor J. E. p. Roberta Fica, predsedu vlády SR

 
Z ľavej strany: p. I. Korčok, štátny tajomník MZV a EZ SR,
p. F. Šebej, J. E. p. R. Fico, predseda vlády SR,
J. E. p. Jun Shimmi, veľvyslanec Japonska v SR