Prednáška o japonskej popkultúre

     Dňa 1. februára nás navštívil profesor Kiyomitsu Yui z univerzity v Kóbe. Časť svojho pobytu strávil s bratislavským publikom, ktorému prednášal na tému japonskej popkultúry.
     Prof. Yui sa vo svojom výskume v Ázii a Európe zameral na to, ako tento fenomén prijímajú ľudia v rôznych častiach sveta. Svoje závery a analýzy predstavil práve prostredníctvom svojej prednášky. 
     Po nej sa rozprúdila medzi prednášajúcim a publikom živá diskusia, vďaka ktorej mali návštevníci podujatia možnosť hlbšie pochopiť túto súčasť japonskej kultúry.
 

A picture is displayed.

A picture is displayed.