Japonská nadácia (The Japan Foundation)

2015/6/20

Granty Japonskej nadácie

Japonská nadácia (The Japan Foundation) pomáha uskutočňovať projekty v troch hlavných oblastiach: kultúrnych a umeleckých výmen, v oblasti výučby japončiny a v oblasti intelektuálnych výmen na poli japonologických štúdií. V súčasnosti Japonská nadácia uskutočňuje nábor projektov uchádzajúcich sa o grantovú podporu v troch uvedených oblastiach.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach:

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html (v japonskom jazyku)
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html (v anglickom jazyku)

Vyplnené prihlášky treba odoslať na adresu Veľvyslanectva Japonska v SR. Záujemcovia o grantovú podporu môžu v prípade potreby kontaktovať Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR.

Budapeštianske centrum japonskej kultúry nadácie The Japan Foundation

Budapeštianske centrum japonskej kultúry nadácie The Japan Foundation sa zameriava na podporu projektov súvisiacich s japonskou kultúrou v krajinách strednej a východnej Európy.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke:

http://www.japanalapitvany.hu/grants.php?page=local