Linky

2015/7/22

1. Vládne inštitúcie

Vláda Japonska (anglicky)
https://web-japan.org/links/government/index.html

Japonské veľvyslanectvá a konzuláty vo svete (anglicky)
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

Agentúra sociálneho poistenia (anglicky)
http://www.sia.go.jp/e/

2. Hospodárstvo a hospodárska spolupráca

Japan External Trade Organization (JETRO) (anglicky)
http://www.jetro.go.jp/

Japan International Cooperation Agency (JICA) (anglicky)
http://www.jica.go.jp/english/index.html

3. Kultúra, vzdelávanie a médiá

(1) Kultúra

Virtuálne múzeum tradičných japonských umení (anglicky)
https://web-japan.org/museum/menu.html

Trends in Japan - aktuálne novinky z oblasti kultúry v Japonsku (anglicky)
https://web-japan.org/trends/index.html

NIPPONIA - Discovering Japan - Časopis o japonskej kultúre a technológiách (anglicky)
https://web-japan.org/nipponia/index.html

Visit Japan (anglicky)
http://www.visitjapan.jp/en/

(2) Vzdelávanie

Study in Japan - Informácie o štúdiu v Japonsku pre cudzincov (anglicky)
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Gateway to study in Japan - Informácie o štúdiu v Japonsku pre cudzincov (anglicky)
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/

Japan Student Services Organization - informácie o štúdiu v Japonsku (anglicky)
http://www.jasso.go.jp/en/

Japanese Language Proficiency Test - informácie o jazykových skúškach z japončiny (anglicky)
http://www.jlpt.jp/e/

Univerzita Komenského v Bratislave - Katedra východoázijských štúdií
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/

(3) Médiá

Foreign Press Center - tlačové a spravodajské informácie (anglicky)
http://fpcj.jp/?ml_lang=en

(4) Organizácia kultúrnej výmeny

Slovenská kendó federácia
http://www.kendo.sk

Slovenská asociácia go (SAG)
http://www.sago.sk/

Slovenská asociácia šógi
http://saso.shogi.sk/

4. Zaujímavé linky

(1) Zaujímavé linky

(2) Vzťahy medzi Japonskom a EÚ

Ministerstvo zahraničných vecí Japonska (anglicky)
https://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/index.html

Japonská misia pri Európskej únii (anglicky)
https://www.eu.emb-japan.go.jp

Delegácia Európskej únie v Japonsku (anglicky)
http://www.euinjapan.jp/en/

(3) Ostatné

Foreign Policy Overview (anglicky)
https://www.mofa.go.jp/policy/index.html

Japan-Slovak Republic Relations (anglicky)
https://www.mofa.go.jp/region/europe/slovak/index.html

Japan-EU Relations (anglicky)
https://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/index.html