Víza do Japonska

2018/9/5

     Občania Slovenskej republiky nepotrebujú pri vycestovaní do Japonska víza pokiaľ celková dĺžka ich pobytu nepresiahne 90 dní a účelom ich cesty je služobná cesta, účasť na konferencii, zájazd, návšteva rodinných príslušníkov a známych a pod.. Ak však budú občania Slovenskej republiky v Japonsku vykonávať zárobkovú činnosť, alebo ak ich pobyt bude presahovať 90 dní, sú povinní vybaviť si na veľvyslanectve víza ešte pred vycestovaním do Japonska. Občania Slovenskej republiky sú oslobodení od poplatkov súvisiacich s vystavovaním víz.

     O konkrétnych podrobnostiach sa môžete informovať na konzulárnej sekcii Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike (telefón: +421 2 5980 0100, E-mail: consular@bv.mofa.go.jp) alebo na stránke: https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

     Úradné hodiny konzulárnej sekcie: pondelok - piatok: 9.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

     Oznam
     Dňa 01.04.2019 bola spustená horúca linka pre víza do Japonska. Otázky ohľadom víz do Japonska budú zodpovedané na nižšie uvedenom telefónnom čísle (v anglickom jazyku) 24 hodín denne, 365 dní v roku.
 
     Horúca linka: +421 233 323 474

Poznámka

Informácia o webových stránkach pre podporu života cudzincov

     Agentúra imigračných služieb Japonska zverejňuje potrebné informácie o bezpečnom živote a práci v Japonsku na webovej stránke pre podporu života cudzincov. Daná stránka uverejňuje užitočné informácie v príručke „Život a práca“, ktorú Vám odporúčame si pozrieť.
 
Webová stránka pre podporu života cudzincov (japonská verzia)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
 
Webová stránka pre podporu života cudzincov (anglická verzia)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html

Príručka „Život a práca“ (japonská verzia)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00056.html

Príručka „Život a práca“ (jednoduchá japončina)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html
 

Pre osoby, ktoré plánujú cestu do Japonska sa odporúča uzavrieť cestovné poistenie

  • Cestovné poistenie vám dáva pocit istoty aj v  prípadoch núdze, takže si môžete bezstarostne vychutnať Váš pobyt.
  • Výdavky na ošetrenie v Japonsku môžu byť veľmi vysoké. Ak cestovné poistenie, ktoré ste si zakúpili ponúka dostatočné pokrytie nákladov na ošetrenie, nemusíte sa obávať, že vám nebude poskytnutá adekvátna zdravotnícka starostlivosť.
  • Odporúčame mať cestovné poistenie, ktoré zahŕňa asistenčné služby, vrátane poskytnutia súčinnosti pri výbere zdravotníckeho zariadenia, služieb tlmočníka a bezhotovostnej lekárskej služby.