Víza do Japonska

2022/3/31
1. Informácie o vízach v anglickom jazyku:
    https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

    Informácie o vízach v anglickom jazyku (uvoľnenie opatrení):
    https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
 
2. Víza na liečebný pobyt v anglickom jazyku: 
    https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay.html 
 
3. Kontaktné informácie:

Horúca linka víza, 24 hodín denne, 365 dní v roku v anglickom jazyku: +421 2 33 325 784 
Ako volať na horúcu linku prostredníctvom Skype
Konzulárna sekcia veľvyslanectva Japonska v SR, t.č.: +421 2 5980 0100,
E-mail: consular@bv.mofa.go.jp, alebo webová stránka: https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
Úradné hodiny konzulárnej sekcie: pondelok – piatok: 9.00-12.30 / 13.30-17.00 
 
Občania Slovenskej republiky sú oslobodení od poplatkov súvisiacich s vystavovaním víz.

Poznámka

Informácia o webových stránkach pre podporu života cudzincov

     Agentúra imigračných služieb Japonska zverejňuje potrebné informácie o bezpečnom živote a práci v Japonsku na webovej stránke pre podporu života cudzincov. Daná stránka uverejňuje užitočné informácie v príručke „Život a práca“, ktorú Vám odporúčame si pozrieť.
 
Webová stránka pre podporu života cudzincov (japonská verzia)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
 
Webová stránka pre podporu života cudzincov (anglická verzia)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html

Príručka „Život a práca“ (japonská verzia)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00056.html

Príručka „Život a práca“ (jednoduchá japončina)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html
 

Pre osoby, ktoré plánujú cestu do Japonska sa odporúča uzavrieť cestovné poistenie

  • Cestovné poistenie vám dáva pocit istoty aj v  prípadoch núdze, takže si môžete bezstarostne vychutnať Váš pobyt.
  • Výdavky na ošetrenie v Japonsku môžu byť veľmi vysoké. Ak cestovné poistenie, ktoré ste si zakúpili ponúka dostatočné pokrytie nákladov na ošetrenie, nemusíte sa obávať, že vám nebude poskytnutá adekvátna zdravotnícka starostlivosť.
  • Odporúčame mať cestovné poistenie, ktoré zahŕňa asistenčné služby, vrátane poskytnutia súčinnosti pri výbere zdravotníckeho zariadenia, služieb tlmočníka a bezhotovostnej lekárskej služby.