Správa z podujatia: Prezentácia tradičného japonského divadla Nó a jeho formy šimai s ukážkami tanca v podaní majstra Mičikazu Tanedu

2020/3/3
Prehľad do hľadiska
Diváci a pán Taneda si spoločne zaspievali
     Dňa 28. februára sme v spolupráci s Japan Foundation usporiadali prezentáciu tradičného japonského divadla Nó a jeho formy šimai s ukážkami tanca v podaní majstra Mičikazu Tanedu.
     Do divadla v tento deň prišlo veľké množstvo ľudí, aby si vypočuli výklad pána Tanedu o histórii divadla Nó, kostýmoch a pohyboch. Viacerým z nich sa neušli riadne miesta na sedenie a predstavenie tak absolvovali v stoji, či sediac na schodoch. 
     Okrem ukážok tanca v podaní majstra Tanedu, si s ním diváci spoločne zaspievali pieseň a vyskúšali si kostým a masky používané v predstaveniach divadla Nó.
     Po predstavení si mnoho divákov zblízka prezrelo masky aj kostým, a využilo jedinečnú príležitosť priamo položiť otázky majstrovi Tanedovi, čím bližšie spoznali túto tradičnú japonskú divadelnú formu.
 
Skúška masiek
Skúška kostýmu
Predstavenie Nó
Po predstavení mali diváci možnosť priamej diskusie s pánom Tanedom