MONBUKAGAKUSHO (MEXT): výskumné štipendium japonskej vlády pre absolventov ostatných odborov pre rok 2025

2024/4/4

Štipendium je určené pre

občanov SR, ktorí majú záujem o výskumný pobyt v Japonsku a spĺňajú doleuvedené podmienky

Uzávierka prihlášok

uzávierka prihlášok pre rok 2023 bola stanovená na 23. máj 2024
Poznámka: Veľvyslanectvo Japonska v SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu. 

Poznámka
Písomné testy sa uskutočnia 20. júna 2024 (štvrtok). Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (27. jún 2024).

Poznámka: Veľvyslanectvo Japonska v SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu písomných skúšok a ústnych pohovorov. 

Termín a dĺžka stáže

 • od apríla 2025 do konca marca 2027 alebo
 • od septembra / októbra 2025 do konca marca 2027

Poznámka: V prípade, že je štipendista zaradený priamo na magisterské alebo doktorandské štúdium, štipendium sa udeľuje na regulérnu dobu potrebnú na jeho absolvovanie. 

Spôsob podania prihlášky

Výhradne prostredníctvom SAIA (http://www.saia.sk)

Prihlášky - download https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html 

Základné podmienky

 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
 • narodený po 2. apríli 1990
 • absolvent VŠ, resp. študenti posledných ročníkov VŠ
 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)
 • výborná znalosť anglického jazyka, uchádzač musí mať záujem sa naučiť japonsky

Priebeh

Po podaní prihlášky na SAIA sa uskutoční na Veľvyslanectve Japonska v SR test z anglického a japonského jazyka (skúška z japonského jazyka je povinná, uchádzač musí prejaviť snahu odpovedať na základné otázky, dôležitá je snaha a ochota učiť sa japonský jazyk) a ústny pohovor. O konečnom výsledku rozhodne japonské Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológie a výsledky budú následne oznámené uchádzačom.

Upozornenie DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTIPENDIÁ!!!
 • Prosíme všetkých uchádzačov, aby všetky dokumenty podávali vyplnené jednostranne a nezošívali ich.
 • Upozorňujeme, že nemôžeme vychádzať žiadateľom v ústrety ohľadom termínu testov a ústnych pohovorov. Všetci uchádzači musia skúšky absolvovať v ten istý deň a to v čase a termíne určenom veľvyslanectvom.
 • Apelujeme na uchádzačov, aby si dôsledne prečítali všetky inštrukcie k štipendiu, o ktoré sa uchádzajú. Nedostatky v odovzdaných dokumentoch komplikujú ich spracovanie a môžu viesť k diskvalifikácii ešte pred začiatkom samostatného výberového konania.
 • V prípade nejasností, potreby bližších informácií k štipendiám, kontaktujte Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR na tel. č. 02-5980-0100 alebo e-mailovej adresy culture@bv.mofa.go.jp.