Životopis veľvyslanca

2020/10/2
Amb. Nakagawa
Makoto NAKAGAWA

Dátum narodenia: 22. december 1959
Národnosť: japonská
Rodinný status: ženatý, dve deti
 
Vzdelanie:

Marec 1983          titul Bakalár práva (Bc.), Tókijská Univerzita, Fakulta práva
Jún 1987               titul Economics Tripos (ekvivalentné s titulom Mgr.), University of Cambridge
 
Pracovné skúsenosti:

     Makoto Nakagawa nastúpil na Ministerstvo financií v roku 1983 a podieľal sa tam na riešení širokého okruhu problémov verejnej politiky na vládnej úrovni. Desať rokov pôsobil ako kontrolór štátneho rozpočtu pre programy sociálnych istôt ( verejné dôchodky, verejné zdravotné poistenie a dlhodobá opatera), pre vzdelávanie a pre vedecko-technologické programy.

     Od júla 2014 ako splnomocnenec a radca vládneho kabinetu zavádzal do praxe vládnu agendu zakladania takzvaných integrovaných rezortov (kasína) za účelom podpory japonského turistického priemyslu. Makoto Nakagawa výrazne prispel k vytvoreniu a prijatiu Zákona o implementácii integrovaných rezortov v roku 2018, vrátane intenzívnej účasti na diskusiách o tomto zákone  v parlamente. Rovnako sa zaslúžil o dôslednejšie dodržiavanie vládnych opatrení smerujúcich k zodpovednému hazardu. V rovnakom čase Makoto Nakagawa pôsobil z poverenia vládneho kabinetu ako projektový manager pri výstavbe Národného štadióna, ktorý sa má využiť počas Olympijských a Paralympijských hier Tokio 2020.

     Počas svojej viac ako 35-ročnej kariéry strávil vyše 10 rokov prácou vo významných medzinárodných inštitúciách ako Medzinárodný menový fond (1990 -1993, 2008 -2010), OECD (1999-2002) a Svetová banka (2010-2014).

     Od marca 2020 pôsobí Makoto Nakagawa vo funkcii veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike.
     Od apríla 1983 do januára 2020 ako zamestnanec Ministerstva financií pôsobil na nasledujúcich postoch:

●             Riaditeľ, Regionálny colný úrad (perf. Mie, mesto Ise), júl 1989 - júl 1990
●             Kontrolór rozpočtu (starobné dôchodky, verejné zdravotné poistenie a pod.), júl 1993 - júl 1998
●             Seniórny kontrolór rozpočtu (fiškálna decentralizácia, školstvo, veda a technológie), júl 2003 - júl 2007
●             Poradca, Kancelária ministra financií, zodpovedný za ministerskú stratégiu komunikácie s verejnosťou, júl 2014 - júl 2016
 
Ďalšie pracovné skúsenosti

●             júl 1990 - júl 1993:  Poradca, Úrad výkonného riaditeľa pre Japonsko, Medzinárodnú menový fond (IMF), Washington, D.C.
●             júl 1999 - júl 2002: Seniórny poradca, Výbor pre fiškálne záležitosti, Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), Paríž
●             júl 2008 – júl 2010: Poradca, Oddelenie pre fiškálne záležitosti, Medzinárodný menový fond (IMF), Washington D.C.
●             júl 2010 – júl 2014, Poradca, Zastupujúce predsedníctvo pre globálne partnerstvo, Svetová banka (WB), Washington, D.C.