Projekt „Rozkvitnuté Slovensko“ súčasťou iniciatívy Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, pod názvom „10 000 stromov”

2020/10/28
Foto: bratislava.sk
     Bratislava, hlavné mesto SR v súčasnosti pracuje v rámci ekologickej iniciatívy „10 000 stromov“ na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín (https://10000stromov.sk/).

     Náš projekt, kampaň „Rozkvitnuté Slovensko”, v rámci ktorej sme v Bratislave vysadili v spolupráci s Magistrátom už 87 sakúr, bol oficiálne zaradený do tejto iniciatívy. Mesto na čele s primátorom Matúšom Vallom ocenilo náš projekt, ktorým sme prispeli k ich iniciatíve a zároveň si spoločne pripomenuli 100. výročie vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

     Mesto oslovilo s ponukou na spoluprácu i ďalšie veľvyslanectvá, spoločnosti, inštitúcie a jednotlivcov v Slovenskej republike, pričom ako pozitívny príklad uviedlo práve našu vzájomnú spoluprácu. Sme presvedčení, že i vďaka tomu sa kampaň „Rozkvitnuté Slovensko” stane na Slovensku známejšou.