AKTUÁLNE: Výzva na podávanie prihlášok na štipendijný program MIRAI 2021 / 2022 (uzávierka: 7. november 2021)

2021/10/6
     Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na podávanie prihlášok na program MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch.
 
     Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“.
 
     Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.
 
     Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 4.
 
     Po zaslaní elektronickej prihlášky budú následne vybraní uchádzači musieť absolvovať výberové konanie na Veľvyslanectve Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava). 
 
     Skupina 4 (Téma: Veda, technika a inovácie) 
 
     Prihlášku je nutné podať výhradne online prostredníctvom linku:
     https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-ldobsc-45cc2250db62de6aafbbabf8ba408cea
 
     V prípade potreby dodatočných informácii nás prosím kontaktujte na doleuvedenej e-mailovej adrese al. tel. číslach:
 
     Veľvyslanectvo Japonska v SR
     Sekcia kultúry a PR

     Hlavné nám. 2, 813 27 Bratislava 1
     Tel.: 02-5980-0101, 100
     E-mail.: culture@bv.mofa.go.jp