Jedlá typické pre 24 sezón SEPTEMBER

2021/9/20
     Mesiac september je v rámci 24 solárnych období zastúpený dvoma obdobiami: 白露 (hakuro) – vzduch sa ochladzuje, na trávu a stromy padá rosa a 秋分 (šúbun) - nastáva jesenná rovnodennosť. Ide o všetkými Japoncami milovanú časť roka - jeseň, kedy nie je ani príliš horúco, ani príliš chladno. 
 
     V septembri sa v Japonsku slávia sviatky Džúgoja (十五夜) a Ohigan (お彼岸).
     Pre sviatok Džúgoja existuje aj pomenovanie Ocukimi (お月見), ktoré, tak ako samotné znaky hovoria, označuje kochanie sa krásou mesiaca. Pôvodne termín džúgoja pomenovával 15. deň ôsmeho lunárneho mesiaca, ktorý v súčasnom gregoriánskom kalendári pripadá tento rok na 21. september. Mesiac v splne, ktorý sa v období džúgoja objavuje na oblohe, sa považuje za najkrajší, najmajestátnejší mesiac, aký možno pozorovať v priebehu celého roka. Súvisí to i s meteorologickým faktom, že vzduch v polovici septembra je perfektne číry, a teda nočná obloha je dokonale jasná. Zvyk kochať sa krásou mesiaca v splne v čase džúgoja má v Japonsku už vyše 1100 ročnú tradíciu, keďže je známy už od v obdobia Heian (9.st). Rozšíril sa do Japonska z Číny a najprv sa ujal medzi šľachtou. Tá počas obdivovania nádhery nočného mesiaca organizovala zábavy, kde účastníci skladali básne i piesne či koncertovali. Keď sa zvyk džúgoja rozšíril i medzi pospolitý ľuď, získal viac charakter oslavy ukončenia žatvy, čiže akýchsi dožinkov. Mesiac v čase džúgoja je, ako sme už spomínali, v splne a v Japonsku sa hovorí, že na mesiaci v splne žije zajac, ktorý tam vyrába moči - japonské ryžové koláčiky v tvare guľky.
 
     S jeseňou je neodmysliteľne spätý i sviatok Ohigan. Ide vlastne o týždenné obdobie, v centre ktorého stojí deň jesennej rovnodennosti. Tento rok pripadne jesenný Ohigan na obdobie od 20. do 26. septembra. Aby sme však boli dôslední, musíme uviesť, že existuje aj jarný sviatok Ohigan. Ten sa slávi počas týždenného obdobia, ktoré zahŕňa deň jarnej rovnodennosti. Počas jarného i jesenného ohiganu sa zvykne upratovať domáci buddhistický oltárik, navštevujú sa na hroby, ktoré sa čistia, vyzdobujú sa kvetinami a obetnými darmi na znak úcty k predkom. Aj počiatky tejto tradície siahajú do obdobia Heian (9.st.). Zaujímavé však je, že sviatok ohigan nie je súčasťou ani indickej, ani čínskej tradície, ide sviatok slávený výlučne v Japonsku. V priebehu roka sa v Japonsku slávia tri sviatky, ktorých zmyslom je uctiť si predkov: jarný a jesenný Ohigan a letný Obon. To výrečne hovorí o tom, akú dôležitú úlohu v živote Japoncov zohráva uctievanie predkov a pietna spomienka na nich.      
 
     Tentokrát vám predstavíme dva obetné pokrmy, ktoré su typické pre Ohigan a Džúgoja.

     Vysvetlenie k nim nájdete pod zodpovedajúcimi obrázkami.
 

 
Ryžové koláčiky cukimi-dango

Na sviatok džúgoja sa pripravuje 15 kusov guľatých ryžových koláčikov pripomínajúcich svojim vzhľadom mesiac v splne. Tieto sa potom na seba navŕšia do tvaru kužeľa a uložia na obetné miesto tak, aby bolo zároveň vidno na reálny mesiac v splne. V niektorých oblastiach sa navršujú do tvaru pyramídy a pod..
 

 

 
Ryžové guľky ohagi obaľované v sladkom prášku z červených
fazuliek alebo sezamu


Existuje viacero teórií vysvetľujúcich prečo práve ohagi sa stali obetným pokrmom. My spomenieme tú, ktorá vysvetľuje, že sa oddávna verí, že červená farba z červených fazuliek má schopnosť odohnať zlé sily. Preto sa tento pokrm zvykol obetovať predkom ako ochrana pred zlovestnými silami. Tieto ryžové guličky sa jedávajú aj počas jarného, aj počas jesenného sviatku ohigan.