Aktivity veľvyslanca: Účasť na seminári v rámci projektu Innovation Day organizovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (20. 9. 2021)

2021/9/21
pic1
     Dňa 20. septembra sa veľvyslanec Nakagawa zúčastnil seminára v priestoroch bratislavskej centrály spoločnosti Matador Holding. Išlo o seminár, ktorý sa uskutočnil v rámci seriálu s názvom Innovation Day pod gesciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
     Spomínaný Innovation Day označuje projekt, ktorý odštartoval na jeseň minulého roka, pričom sa koná pravidelne raz mesačne s úmyslom predstaviť veľvyslancom sídliacim na Slovensku a v Rakúsku progresívne a inovatívne slovenské firmy a spoločnosti. V dôsledku pandémie koronavírusu sa doposiaľ väčšina seminárov tohto projektu konala vo virtuálnom online priestore, ale počnúc júnom už je opäť možné navštevovať firmy v ich sídlach a vypočuť si výklad o jednotlivých spoločnostiach priamo od ich výkonných riaditeľov. Hostiteľkou a moderátorkou každého seminára je Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, čo už samo osebe naznačuje entuziazmus, s ktorým chce svetu predstaviť zaujímavé podniky svojej krajiny.
     Spoločnosť Matador, ktorú veľvyslanec navštívil v rámci nateraz posledného seminára, píše svoju históriu už od roku 1902. Zameriavala sa na výrobu pneumatík pre automobily, ale vstupom do nového tisícročia sa spoločnosť transformovala a venuje sa automobilovému dizajnu, digitalizácii a systematizácii automobilovej výroby. V súčasnosti sú inovatívne technológie Matadoru využívané aj v najväčších nemeckých automobilkách.
     V rámci projektu Innovation Day mal veľvyslanec doteraz možnosť, a to aj v čase zúriacej korony, spoznať a oboznámiť sa s viacerými úspešnými slovenskými firmami. Určite treba spomenúť spoločnosť Multiplex DX, ktorá okrem iného vyvinula PCR testy, ďalej spoločnosť SLIDO, ktorá vytvorila aplikáciu, ktorá dokáže priamo na mieste a okamžite zozbierať a zobraziť výsledky ankety účastníkov medzinárodných konferencií, či spoločnosť AXON Neuroscience, ktorá sa venuje vývoju liekov účinných pri Alzheimerovej chorobe alebo spoločnosť IPM Group, ktorá sa pracuje na experimentoch s cieľom vytvoriť spoločnosť založenú na úplnej recyklácii a nulovej uhlíkovej stope v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Všetky spoločnosti, ktoré veľvyslanec v rámci projektu Innovation Day doteraz navštívil, v ňom zanechali hlboký dojem.