Aktivity veľvyslanca: Stretnutie s členmi delegácie, ktorí s bývalým prezidentom SR Ivanom Gašparovičom navštívili v roku 2012 Japonsko (23. 9. 2021)

2021/9/24
pic
     V júni 2012 sprevádzala vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča na jeho ceste do Japonska i obchodná delegácia. Na pozvania veľvyslanca Nakagawu sa teraz jej členovia stretli na večeri na jeho rezidencii.
     Po návrate z Japonska sa členovia tejto delegácie pravidelne schádzali spoločne s prezidentom Gašparovičom a na svoje stretnutia často prizývali i veľvyslancov Japonska v SR tak, aby pokračovali v aktivitách zameraných na prehlbovanie priateľstva medzi Slovenskou republikou a Japonskom. Veľvyslanec Nakagawa bol od svojho nástupu do úradu minulý rok už viackrát na takéto stretnutie prizvaný, ale plány vždy zhatila prebiehajúca pandémia koronavírusu. Stretnutie na rezidencii tak bolo pre neho prvé.
     Delegácia navštívila Japonsko už takmer pred desiatimi rokmi, no i po tak dlhom čase bol veľvyslanec Nakagawa ohromený silou spomienok každého z jej prítomných členov a ich hlbokým vzťahom k Japonsku, ktorý si vybudovali. Aj teraz sa identifikujú ako „Priatelia Japonska“ a veľvyslanec cítil, že získal zaujímavého spojenca. Mnohí členovia delegácie sú stále aktívni v rôznych oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. V ten večer spoločne aktívne diskutovali o podnikaní na Slovensku i o možnostiach ďalšieho prehlbovania obchodných vzťahov medzi našimi krajinami.