Aktivity veľvyslanca: Návšteva mesta Topoľčany (diel 2.) – Návšteva Apponyiovskej knižnice (Bibliotheca Apponiana) v Oponiciach (5. 10. 2021)

2021/10/8
     Ďalším bodom programu bola návšteva Apponyiovskej knižnice v obci Oponice, ktorú zariadila primátorka Topoľčian, pani  Alexandra Gieciová.

     Rod Apponyiovcov (podľa maďarského názvu obce Oponice) bol jedným z vplyvných šľachtických rodov v období Rakúsko-uhorskej monarchie za vlády Habsburgovcov. Svoje meno si odvodili z maďarského tvaru názvu obce Oponice. Knižnicu začali budovať v druhej polovici 18. storočia a pomaly sa rozrástla na približne 30 000 zväzkov.

     Knižná zbierka, ktorá sa začala budovať vo Viedni, bola neskôr presťahovaná do Pressburgu (dnešnej Bratislavy) a slúžila ako verejná knižnica. Po nezhodách s mestom ju dal gróf Apponyi opäť presťahovať, a to do Oponíc, do rodového kaštieľa v parku a dal jej postaviť samostatnú galériu, známu ako severné krídlo. Po prvej svetovej vojne a zániku Rakúsko-Uhorska rodina zámok opustila, ale knihy v ňom zostali. Osud knižnice bol spečatený po roku 1948, kedy ju spolu s kaštieľom znárodnili komunisti. Nastalo obdobie jej devastácie a úpadku. Záchrana pre vzácny knižničný fond prišla až v 70. rokoch 20. storočia, kedy boli knihy prevezené do depozitu Národnej knižnice v Martine, no mnohé sa stratili, alebo nenávratne poškodili. Pred približne desiatimi rokmi bol kaštieľ spolu s knižnicou zrekonštruovaný súkromnou spoločnosťou na hotel Chateau Appony a po dohode so Slovenskou národnou knižnicou sa tak knihy mohli vrátiť domov.

     Jedná sa o hodnotnú zbierku historických kníh z obdobia ranného novoveku a novoveku. Pri návšteve si veľvyslanec Nakagawa mohol prehliadnuť jej časť, ktorá dnes číta viac ako 20 000 kníh (napríklad Newtonovu správu o objave univerzálnej gravitácie, Koperníkovu kniha o teórii heliocentrizmu alebo Dekameron Giovanniho Boccaccia viazaný v koži). Už od pohľadu je zrejmé, že je to unikátna zbierka mimoriadne vzácnych kníh. Veľvyslanec Nakagawa si v jej priestoroch dokázal jasne predstaviť život významného aristokrata žijúceho v období Rakúsko – uhorskej monarchie.

     Takáto nádherná zbierka kníh rodu Apponyi tajne spí v malom mestečku na Slovensku, v Oponiciach.

     Čím viac sa pán veľvyslanec dozvedal, tým viac na neho zapôsobilo, koľko je na Slovensku úžasných vecí.