Aktivity veľvyslanca: Návšteva mesta Topoľčany (diel 3.) – Návšteva miesta úzko spätého s Veľkomoravskou ríšou (5. 10. 2021)

2021/10/8
     V rámci posledného bodu programu sa veľvyslanec Nakagawa spoločne s primátorkou mesta Topoľčany Alexandrou Gieciovou presunul do obce Bojná, kde navštívili Archeologické múzeum Veľkej Moravy. V rovnakej budove sídli i Obecný úrad, kde ich privítal starosta Jozef Stankovský. 

     Veľkomoravská ríša vznikla okolo 9. storočia na území západného Slovenska, Česka, Rakúska a severného Maďarska, a bola štátom západných Slovanov a prvým väčším slovanským štátom vôbec. Traduje sa, že jej centrum bolo v blízkosti dnešnej Nitry. História Slovenska sa údajne začína práve v období Veľkej Moravy. V horách, ktoré lemujú rieku Bojná, sa nachádzajú ruiny hradiska a sídel z vtedajších čias a vykopávky stále pokračujú. Artefakty sú vystavené práve v archeologickom múzeu v Bojnej.
V druhej polovici 9. storočia prichádzajú z rodného Grécka na územie dnešného Slovenska solúnski bratia Konštantín (Cyril) a Metod. Vyslal ich vtedajší byzantský cisár, aby šírili kresťanstvo, čo malo veľký historický význam. Evanjelisti ovládali reč ľudu, ku ktorému mali ísť a vytvorili aj prvé písmo v dejinách Slovanov. V mnohých slovanských krajinách je deň cyrilo-metodských osláv štátnym sviatkom.

     Vykopávky v lokalite hradisko – val Bojná však priniesli dôležité dôkazy o tom, že kresťanstvo bolo vo Veľkomoravskej ríši prítomné ešte pred misiou Cyrila a Metoda. V múzeu sú tak k videniu pozlátené medené dosky s motívmi anjelov, o ktorých sa predpokladá, že zdobili truhlicu na dôležité artefakty, alebo medené zvony, ktorých verné repliky dokonca vydávajú tón. Malá slovenská obec Bojná je tak jednoducho miestom, ktoré dokazuje hlbokú históriu a tradíciu kresťanstva u slovanských národov.
Veľvyslanec Nakagawa sa domnieva, že závisí od každého človeka, akým dojmom na neho táto skutočnosť zapôsobí, ale je to veľmi dôležitý historický fakt v slovanskom regióne tiahnuceho sa od Balkánskeho polostrova po Rusko. Starosta Bojnej je človek mimoriadne zanietený pre históriu svojej obce. Dokonca dal zhotoviť repliku nájdeného medeného zvona a osobne ho odovzdal pápežovi Františkovi vo Vatikáne.

     Okolie Topoľčian, ktoré sa nachádzajú na severe NSK, je mierna, idylická kopcovitá oblasť rozkladajúca sa na oboch brehoch rieky Nitry. Ani v turistickom sprievodcovi po Slovensku nenájdete o tomto kúsku krajiny veľa informácií. Pre veľvyslanca Nakagawu to však bol deň, keď naplno poznal, že je to miesto s príbehom, ktorý je neopomenuteľný pri rozprávaní o histórii Slovenska. Radi by sme sa preto mestu Topoľčany úprimne poďakovali za ich pozvanie.