Aktivity veľvyslanca: Zdvorilostná návšteva novej veľvyslankyne Holandského kráľovstva v SR (11. 10. 2021)

2021/10/13
pic
     J. E. pani Gabriella Sancisi, ktorá navštívila naše veľvyslanectvo, sa ujala svojho úradu v septembri tohto roku. S veľvyslancom Nakagawom sa už stretli na viacerých spoločenských a diplomatických podujatiach, ale samostatné úvodné zdvorilostné návštevy jednotlivých ambasád majú zvláštny význam.
 
     Pred vyslaním na misiu v Slovenskej republike pôsobila pani veľvyslankyňa sedem rokov na poste osobnej asistentky kráľovnej Máximy a podporovala ju okrem iného v jej úlohe osobitnej vyslankyne generálneho tajomníka OSN pre inkluzívne financovanie a členky holandského výboru pre podnikanie. V roku 2019 sprevádzala  kráľovnú Maximu počas jej návštevy Japonska. Pán veľvyslanec sa z rozhovoru dozvedel mnoho nového o kráľovskej diplomacii, ktorá je výrazne odlišná od tej medzivládnej.
 
     Veľvyslanec Nakagawa by sa rád od novej pani veľvyslankyne, ktorá osobne zažila diplomaciu kráľovského dvora a hovorí siedmimi európskymi jazykmi, mnohému v tomto smere priučil.