Aktivity veľvyslanca: Stretnutie s novým riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu Petrom Marešom (16. 9. 2021)

2021/9/17
     Dňa 16. septembra prijal veľvyslanec Nakagawa v rámci zdvorilostnej návštevy Petra Mareša, ktorý bol v auguste vymenovaný za nového riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF).
     Na stretnutí ministrov zahraničných vecí V4 + Japonsko, ktoré sa konalo vo Varšave v máji tohto roku, bolo dohodnuté, že V4 a Japonsko budú spolupracovať na podpore regiónu západného Balkánu a MVF sa v tom čase stalo dôležitým partnerom. MVF je medzinárodná organizácia založená krajinami V4 na základe zmluvy. Prostredníctvom súkromných organizácií na západnom Balkáne získala podporu v celej rade oblastí, ako napríklad kultúra, vzdelávanie alebo rozvoj ľudských zdrojov. Je preto dôležité nadviazať aktívnu komunikáciu s cieľom naďalej posilňovať spoluprácu i v budúcnosti.