Aktivity veľvyslanca: Veľvyslanec Nakagawa sa zúčastnil na celoštátnych oslavách 77. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (29. 8. 2021)

2021/8/30
     Dňa 29. augusta sa veľvyslanec Makoto Nakagawa zúčastnili na celoštátnych oslavách 77. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktoré sa konali v múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici na strednom Slovensku, a položil veniec k pamätníku SNP v areáli múzea.
     Pamätná ceremónia v Banskej Bystrici, kde sa začalo SNP, je najdôležitejším spomienkovým podujatím, na ktorom sa každoročne zvyknú zúčastniť čelní predstavitelia štátu a spoločenského života, vrátane troch najvýznamnejších ústavných činiteľov (prezidentka SR, predseda NR SR a predseda vlády SR). Na tohtoročných oslavách bol síce z dôvodu pandemických opatrení obmedzený počet návštevníkov, ale ani to nezabránilo účasti priamych účastníkov SNP, ktorí majú dnes už viac než 90 rokov. Títo pamätníci, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní, sú živou pamäťou národa a sú nesmierne dôležití pre demokraciu a uchovávanie posolstva SNP. Bola to silná, emotívna slávnosť, vrátane prejavu pripomínajúceho dôležitosť prepojenia ducha národa s mladšou generáciou Slovenska.