Aktivity veľvyslanca: Veľvyslanec Nakagawa navštívil Radu slovenských exportérov (4. 8. 2021)

2021/8/5
     Dňa 4. augusta veľvyslanec Nakagawa navštívili Radu slovenských exportérov so sídlom v Bratislave a porozprával sa s jej predsedom Lukášom Parízkom (bývalým  štátnym tajomníkom MZVaEZ SR).
     Táto rada je záujmovým združením právnických osôb a bola založená minulý rok. Jej členmi sú slovenské spoločnosti so záujmom o export (v súčasnosti ich združuje približne 80 ). Jej cieľom je sprostredkovať efektívnu komunikáciu medzi exportérmi, štátnymi inštitúciami, komerčnými bankami a relevantnými medzinárodnými inštitúciami, v ktorých je Slovenská republika členom. Táto nová organizácia, ktorá sa snaží podporovať export, poskytuje svojim členom informácie o obchodnej politike Slovenska a podporných opatreniach v gescii Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, či Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
     Veľvyslanec Makoto Nakagawa diskutoval s predsedom Rady Lukášom Parízkom o možnostiach budúcej spolupráce týkajúcej sa podpory exportu zo Slovenska do Japonska, napríklad o možnostiach spolupráce s japonským JETRO. Nasledujúci deň, 5. augusta, nahral v priestoroch Rady podcast. Ak máte záujem si ho vypočuť, kliknite na doleuvedený odkaz.
 
https://www.exporteri.sk/sk/podcast/