Aktivity veľvyslanca: Účasť veľvyslanca Nakagawu na slávnostnom otvorení výstavy fotografií „Japonské záhrady – umenie inšpirované prírodou” (25. 6. 2021)

2021/6/26
     V podvečer 25. júna sa veľvyslanec Nakagawa zúčastnil na vernisáži výstavy fotografií „Japonské záhrady – umenie inšpirované prírodou“, ktorá sa konala v priestoroch Prírodovedného múzea SNM a predniesol úvodný príhovor.
     Autorkou výstavy je Ing. Tamara Reháčková, PhD., nositeľka Ceny veľvyslanca Japonska za dlhoročný prínos pri prehlbovaní priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Fotografie vznikli počas jej pobytu na Kyoto University of Art and Design zameraného na históriu, dizajn a tvorbu japonských záhrad a získanie praktických zručností pri ich údržbe v roku 2013 a počas ďalších návštev japonského ostrova Honshu v roku 2014, 2015, 2017 a 2019.