Účasť na slávnostnom odhalení pamätníka „TRIANON 100 + 1 rokov“ v Komjaticiach (25. 6. 2021)

2021/6/26
     Dňa 25. sa veľvyslanec Makoto Nakagawa zúčastnil na slávnostnom odhalení pamätníka  „TRIANON 100 + 1 rokov“, ktoré sa konalo v meste Komjatice na juhozápade Slovenska.
     Trianonská mierová zmluva, ktorá bola podpísaná v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles v júni 1920, vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny. Pre Slovensko má dôležitý význam, akési formálne potvrdenie zrodu národa, keďže názov novovzniknutého štátu po prvýkrát v histórii sveta obsahuje i pojem „Slovensko“. Keďže Japonsko v tom čase patrilo do „Veľkej päťky“ (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, USA a Japonsko) a tiež podpísalo Trianonskú mierovú zmluvu, bol na ceremoniál pozvaný i veľvyslanec Nakagawa.
     Potom, keď bola južná časť Československa odstúpená Maďarsku na základe Mníchovskej dohody z roku 1938, zostala polovica Komjatíc v Maďarsku a zvyšok na slovenskej strane. Po 2. svetovej vojne bolo územie južného Slovenska, vrátané Komjatíc, opäť pričlenené k Slovensku, ktoré sa stalo súčasťou ČSR. .Keď navštívite miesto, ktoré bolo vydané na milosť a nemilosť histórie, pocítite dôležitosť hlbokého poznania histórie.