Aktivity veľvyslanca: Návšteva spoločnosti Nidec Global Appliance Slovakia a Spišskej Novej Vsi (23. 6. 2021, doobedie)

2021/6/24
     V posledný deň svojej služobnej cesty v Košickom samosprávnom kraji navštívil veľvyslanec Nakagawa japonskú spoločnosť Nidec Global Appliance, ktorá sídli v Spišskej Novej Vsi. Priestormi jej výrobného závodu ho previedol pán Kandra, generálny riaditeľ.
     Spoločnosť sa zameriava na inovatívne riešenia v oblasti výroby chladiarenských a mraziarenských zariadení či kompresorov. Súčasťou tejto spoločnosti je i výskumno-vývojové stredisko, ktoré v rámci Slovenska patrí medzi špičkové pracoviská. Pôvodne vstúpila táto spoločnosť na Slovensko ako závod patriaci brazílskej spoločnosti Embraco, ktorý sa radil k svetovým lídrom vo výrobe kompresorov pre chladiarenské a mraziarenské zariadenia. V roku 2019 však Embraco prebrala japonská spoločnosť Nidec, a tak už pod jej hlavičkou ako Nidec Global Appliance pokračoval závod vo svojej existencii na Slovensku. Tím menežerov v tomto závode pozostáva len z Brazílčanov a Slovákov. Rovnako ako v prípade závodu Marelli v Kechneci, ktorý veľvyslanec navštívil 21.júna, aj príklad závodu Nidec dokazuje, že hoci ide o japonské spoločnosti, ich radiaci menežment je národnostne veľmi rozmanitý, keďže spoločnosti expandujú globálne.
     Pre veľvyslanca Nakagawu, ktorý ako dieťa vyrastal v Brazílii, bolo veľmi príjemným zážitkom stretnúť počas svojej cesty po východnom Slovensku v relatívne malom meste brazílskych menežerov a vývojárov. 
     V Spišskej Novej Vsi absolvoval veľvyslanec Nakagawa aj zdvorilostnú návštevu u primátora mesta pána Pavla Bečarika. V historickej radnici, ktorá susedí s kostolom Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, sa veľvyslancovi dostalo veľmi vrelého privítania. Primátor Bečarik mu nielen priblížil históriu mesta Spišská Nová Ves, ale aj zdôrazňoval, akú dôležitú úlohu v meste aj v regióne zohráva japonská spoločnosť Nidec. Zároveň vyslovil prianie, že by s Veľvyslanectvom Japonska rád spolupracoval na poli kultúry, pretože mesto každoročne navštívi veľa turistov. Podobne ako starosta Kechneca aj starosta Spišskej Novej Vsi tlmočil veľvyslancovi záujem nájsť pre svoje mesto družobné mesto v Japonsku.