Aktivity veľvyslanca: Návšteva firiem Minebea Slovakia a U-Shin Slovakia (22. 6. 2021, poobedie)

2021/6/23
     V priebehu poobedia dňa 22. júna navštívil veľvyslanec Nakagawa dve japonské firmy pôsobiace v Košiciach: Minebea Slovakia a U-Shin Slovakia.
     Minebea Slovakia vstúpila na slovenský trh ako dcérska firma japonskej akciovej spoločnosti MinebeaMitsumi a na jeseň roku 2018 otvorila svoj závod v Košiciach. Veľvyslanec si prezrel jej výrobné a výskumné priestory v spoločnosti pána Saitó, zástupcu riaditeľa európoskeho koncernu MinebeaMitsumi a pána Pastoráka, riaditeľa Minebea Slovakia.
     Firma sa zaoberá produkciou inovatívnych pohonných technológií a produkciou elektronicky komutovaných motorov. Avšak veľký dôraz kladie aj na výskum a vývoj, preto jej integrálnou súčasťou je aj Minebea Development Center (MDCK), kde spolupracuje s rôznymi fakultami a katedrami Technickej univerzity. Vďaka tomu sa aktívne podieľa na rôznych projektoch v oblasti medicíny, robotiky, v oblasti technologického rozvoja miest či domácností. Minebea sa napríklad venuje rozvoju projektov Smart City, ktorých výsledkom je výrazné šetrenie energiou vďaka kontrole pouličného osvetlenia s pomocou vyspelých senzorov od Minebea za súčasného sieťového odovzdávania informácií.
     Pri príležitosti 100. výročia vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom, ktoré sme si pripomínali v roku 2020, zasa Minebea podporila projekt Kvitnúce Slovensko a darovala mestu Košice sto stromov japonskej čerešne sakura.
     Závod v Košiciach bol otvorený v roku 2018, preto momentálne prebieha plánované rozširovanie výrobných liniek. To isté platí i pre výskumno-vývojové centrum. Slovenská vláda, ktorej snahou je postupný prechod od výrobného priemyslu k znalostnej ekonomike, má v tomto smere veľké očakávania od firmy Minebea. Veľvyslanec preto predpokladá, že ekonomické výsledky firmy Minebea Slovakia budú aj naďalej pozitívne.
     Po návšteve spoločnosti Minebea Slovakia pokračoval veľvyslanec Nakagawa návštevou spoločnosti U-Shin, ktorá jej seterskou spoločnosťou. Priestormi závodu ho previedol jeho generálny riaditeľ pán Kretovič.
     Závod sa zameriava na automobilový priemysel, v rámci ktorého sa venuje tak výrobe, ako aj vývoju a predaju. Spoločnosť U-Shin je významným producentom zámkových mechanizmov, spínačov a kontrolných jednotiek v automobiloch.