Aktivity veľvyslanca: Návšteva obce Kechnec (22. 6. 2021, doobedie)

2021/6/23
     Dňa 22. júna v navštívil veľvyslanec Nakagawa obec Kechnec a stretol sa s jeho starostom pánom Jozefom Konkolym. Obec Kechnec sa nachádza na juh od Košíc neďaleko hraníc s Maďarskom. Historicky bola vždy miestom, kadiaľ prechádzala dôležitá obchodná cesta spájajúca Maďarsko s Poľskom. V súčasnosti je na maďarskej strane vybudovaná diaľnica a v blízkej dobe sa očakáva dokončenie aj diaľničného úseku na slovenskej strane, ktorých prepojením sa výrazne zlepší a urýchli prístup z Maďarska na východ Slovenska.  
     Pán starosta Konkoly zastáva svoj úrad nepretržite od r. 1990, takže už vyše 30 rokov. Za ten čas sa naplno venoval rozvoju obce – zabezpečil vybudovanie potrebnej infraštruktúry s cieľom otvoriť po roku 2000 v obci priemyselný park, ktorý by mal potenciál prilákať firmy a podniky. Toto jeho úsilie prinieslo reálne ovocie. Zatiaľ čo pri jeho nástupe do funkcie starostu žilo v obci 600 obyvateľov, dnes sa ich počet zdvojnásobil na 1200. Navyše podniky, ktoré vznikli v priemyselnom parku, vytvorili pracovné miesta pre ďalších 3 500 ľudí. Starosta Konkoly je teda tou hybnou silou, ktorá stojí za veľkým úspechom revitalizácie vidieka. V roku 2009 bol za svoje úsilie ocenený vládnym vyznamenaním.
     Počas rozhovoru so starostom Konkolym vnímal veľvyslanec Nakagawa veľmi intenzívne vášeň a oddanosť pána starostu pre svoju obec a jej okolie. Porozumel, prečo sa stal tak úspešným lídrom. Obec Kechnec navštívil aj prezident, aj premiér Slovenska, čo samo osebe hovorí o dôležitosti starostu Kechneca. On však len skromne protirečí, že  nerobil nič viac, než že šiel za cieľom rozvoja svojej obce.
     Sny starostu Konkolyho nekončia. Stanovil si ďalšiu výzvu, ktorou je zradenie akejsi európskej školy, ktorá by kládla dôraz na intenzívnu výučbu cudzích jazykov ako angličtina či nemčina. Nemožno nesúhlasiť s presvedčením starostu Konkolyho, že dnešná doba si vyžaduje také vzdelanie budúcich generácií, ktoré im umožní reagovať na neustálu diverzifikáciu spoločnosti. Okrem toho má starosta Konkoly už vypracovanú maketu aquaparku, v ktorom by boli okrem bazénov vystavané aj atletické športoviská či futbalové ihrisko. Veľvyslanec vyjadril úprimný obdiv nad jeho energiou a zanietenosťou v prospech rozvoja obce Kechnec. Starosta Konkoly by rád nadviazal družobné starosty s niektorým japonským mestečkom. Veľvyslanec Nakagawa mu bude rád nápomocný v tomto úsilí.
     Po stretnutí so starostom Konkolym sa veľvyslanec Nakagawa presunul do priestorov podniku Marelli Kechnec nachádzajúcom sa v priemyslenom parku. Riaditeľ podniku pán Vajda mu vysvetlil, akým typom výroby sa zaoberajú a plant manager časti Power train pán Sesuto Guisarma ho previedol samotnou výrobnou halou. Veľvyslanec bol počas tejto prehliadky oboznámený s tým, že podnik sa zaoberá dizajnom a výrobou systémov pre vstrekovanie paliva do motorov automobilov a systémami spracovania výfukových plynov. Do priemyselného parku Kechnec vstúpil tento podnik pod menom svetovo známej talianskej firmy Magneti Marelli, ale v roku 2019 sa táto firma spojila s japonskou firmou Calsonic Kansei, pričom názov Marelli ostal naďalej v používaní. Hoci ide už o japonskú firmu, japonskí zamestnanci na Slovensku nepôsobia. Pre veľvyslanca bolo povzbudzujúce vypočuť si, že napriek pandémii nového typu koronavírusu sa podniku dobre darí a očakáva zvýšené predaje v súvislosti s narastajúcim dopytom európskeho trhu po výrobkoch s takou vyspelou technológiou, s akou disponuje Marelli. Na základe skúsenosti získanej v Marelli veľvyslanec predpokladá, že práve takéto firmy s vysokými technologickými schopnosťami dokážu prežiť na trhu aj v problematickej pandemickej situácii, hoci v prípade automobilového priemyslu sa firmy momentálne boria s problémami chýbajúcich elektronických čipov.