Aktivity veľvyslanca: Veľvyslanec Nakagawa navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika a Bonsaj centrum Košice (21. 6. 2021)

2021/6/22
     Dňa 21. júna veľvyslanec Nakagawa navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Lekársku fakultu. V rámci júna sa jednalo už o druhú návštevu metropoly východu. Na začiatku mesiaca navštívil Košice na pozvanie predsedu Košického samosprávneho kraja a na konci, od 21. do 23. 6., zavítal hlavne do japonských spoločností pôsobiacich v ich okolí.
     Pána veľvyslanca prijal rektor univerzity, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za prítomnosti prorektorky pre zahraničné vzťahy a mobilitu, doc. Ing. Silvie Ručinskej, PhD. a predstaviteľov Lekárskej fakulty UPJŠ, prof. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., prodekanky pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy, prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD., prodekana pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku.
     Na stretnutí sa tiež zúčastnil prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., popredný slovenský infektológ, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov, prorektor UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku a člen vládnej pandemickej komisie.
     Cieľom návštevy bolo spoznať univerzitu a fakultu, na ktorej v súčasnosti študuje 14 japonských študentov študijný program Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine) a stretnúť sa so študentmi z Japonska. Kvôli dištančnej výučbe v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa mohli na stretnutí zúčastniť len dvaja z nich, nakoľko ostatní sa zdržiavajú vo svojej domovskej krajine a študujú online.
     V posledných rokoch sa počet japonských študentov medicíny v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenska, výrazne zvýšil. Dá sa očakávať, že tomu tak bude i v budúcnosti. Je tomu tak z rôznych dôvodov. Jedným z nich je rastúci počet japonských agentúr, ktoré takéto štúdium v zahraničí sprostredkovávajú, ale i otvorenosť lekárskych fakúlt slovenských univerzít ako UPJŠ v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.
     Pán veľvyslanec si následne prehliadol aj priestory novovybudovaného Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré budú môcť študenti využívať už v budúcom akademickom roku a je vybavené špičkovou technikou zväčša japonskej výroby.
     Návštevu metropoly východu využil veľvyslanec Nakagawa aj na stretnutie s prezidentom Slovenskej bonsajovej asociácie Jurajom Szabóom v Bonsaj Centre Košice. Stretnutie sa uskutočnilo len deň po skončení 11. ročníka výstavy Cassovia bonsai 2021.
Pán veľvyslanec sa vďaka pánovi Szabóovi podrobne oboznámil ako s aktivitami SBA a košických bonsajistov, tak i plánmi na usporiadanie Národnej výstavy bonsajov v Levoči.
     Zaujímavosťou tiež je, že pôvodné zamestnanie pána Szabóa bolo úplne iné, venoval sa práci v rodinnom podniku. Jedného dňa však pri náhodnom prehliadaní internetu objavil krásu bonsajov, úplne im prepadol a začal sa im naplno venovať. Jeho snom bolo získať priame vedenie od japonského učiteľa - majstra a študoval i v Taliansku, aby si zdokonalil svoje vedomosti a zručnosti. Pán veľvyslanec si počas návštevy prehliadol množstvo bonsajov, o ktoré sa pán Szabó s láskou stará a všetky boli naozaj nádherné.
     Z každého slova predsedu Szabóa bola cítiť vášeň pre bonsaj. Na Slovensku, ktoré je ďaleko od Japonska, na pána veľvyslanca zapôsobilo, že existujú ľudia, ktorí japonskú kultúru bonsajov tak úprimne milujú, že ich nielen sami pestujú, ale sú dôležitou súčasťou ich života a šíria vedomosť o nich ďalej. Počas stretnutia veľvyslanec prisľúbil účasť na septembrovej Národnej výstave bonsajov v Levoči.