Aktivity veľvyslanca: Online prednáška na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (11. 3. 2021)

2021/3/12
     Dňa 11. marca viedol veľvyslanec Nakagawa online prednášku pre študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
     Počas prednášky veľvyslanec Nakagawa pripomenul študentom 10. výročie veľkého zemetrasenia a cunami vo východnej časti Japonska, predstavil a ozrejmil stav procesu obnovy v tejto oblasti, a zároveň priblížil vzťahy medzi Japonskom a Slovenskou republikou z rôznorodých aspektov, napríklad z pohľadu histórie, ľudských a kultúrnych výmen, diplomatických i ekonomických vzťahov. Následne mali študenti možnosť klásť otázky, ktoré sa týkali napríklad boja proti novému typu koronavírusu v Japonsku, alebo toho, ako ovplyvnil politiku japonskej vlády výsledok prezidentských volieb v USA. Následne sa rozprúdila živá debata, počas ktorej si účastníci vymieňali svoje názory na jednotlivé témy.
     Dúfame, že táto prednáška bola zmysluplnou a prínosnou príležitosťou pre študentov Univerzity Mateja Bela, pri ktorej si prehĺbili svoje vedomosti o vzťahoch medzi našimi krajinami.