Aktivity veľvyslanca: Účasť na Ázijskom podujatí v Danubiane (24. 9. 2020)

2020/9/25
     Dňa 24. septembra sa veľvyslanec Nakagawa zúčastnil na ázijskom podujatí v Danubiane, ktoré zorganizovali pán Pavol Demeš, bývalý minister zahraničných vecí SR, a pán Vladimír Grežo, predseda predstavenstva BTB.
     Na podujatí sa zúčastnili i veľvyslanci Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Indickej republiky, Indonézskej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky v Slovenskej republike, predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a skupín expertov (think-tankov) pôsobiacich na Slovensku.
     Každý z veľvyslancov si pre podujatie pripravil krátku prezentáciu a následne živo diskutovali o úsilí a opatreniach každej z krajín na zdolanie pandémie koronavírusu a o ekonomických dopadoch s pandémiou spojených. Následne sa konala malá recepcia, na ktorej bolo možné ochutnať špeciality z jednotlivých krajín a prehĺbiť vzájomné priateľské vzťahy pri slovenskej ľudovej hudbe a tanci.