Aktivity veľvyslanca: Spoločný obed veľvyslancov ázijských krajín (18. 9. 2020)

2020/9/19
     Dňa 18. septembra sa veľvyslanec Nakagawa zúčastnil na spoločnom obede s veľvyslancami piatich ázijských krajín akreditovaných na Slovenku. Diskutovali o vzájomnej spolupráci na ázijskom podujatí, ktoré organizuje pán Pavol Demeš.
     Na Slovensku funguje len šesť veľvyslanectiev ázijských krajín (Japonsko, Čínska ľudová republika, Kórejská republika, Indická republika, Indonézska republika, Vietnamská socialistická republika). Stretnutie tak bolo jedinečnou príležitosťou na ďalšie prehlbovanie spolupráce a vzájomných vzťahov.