Aktivity veľvyslanca: Zdvorilostná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (4. 9. 2020)

2020/9/5
     Dňa 4. septembra veľvyslanec Nakagawa navštívil ministra zahraničných vecí a európských záležitostí Ivana Korčoka. Navzájom si vymenili názory o možnostiach prehlbovania bilaterálnych vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou pri príležitosti stého výročia spolupráce medzi oboma krajinami, ako i názory na úrovni svetových a regionálnych záležitostí a budúcnosti po pandémii spôsobenej novým typom koronavírusu.