Aktivity veľvyslanca: Stretnutie s dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a japonskými študentmi (13. 10. 2021)

2021/10/13
     Dnes som navštívil Lekársku fakultu prestížnej slovenskej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave. Spoločne s dekanom fakulty prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc. a prodekanom prof. MUDr. Borisom Mravcom, PhD. sme diskutovali s japonskými študentmi, ktorí ju navštevujú. V posledných rokoch sa zvyšuje počet japonských študentov študujúcich na lekárskych fakultách univerzít v strednej a východnej Európe. Už po návšteve Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú som navštívil v júni, som uviedol, že za týmto nárastom sú rôzne faktory. Najvýraznejším sa javí byť rastúci počet spoločností a agentúr, ktoré v Japonsku sprostredkovávajú štúdium na lekárskych fakultách v ​​zámorí.

     Od septembra študuje na Lekárskej fakulte v 1. až 6. ročníku celkovo asi 30 japonských študentov. Pre prvákov je najväčšou výzvou naučiť sa anglický jazyk, v ktorom je vedená výučba, ale i slovenský jazyk potrebný pre každodenný život. Navyše, keďže praktické vyučovanie pri pacientoch začína od tretieho ročníka, sú nútení zvládnuť komunikáciu v slovenčine na takej úrovni, aby boli schopní s nimi komunikovať. To je samozrejme ešte ťažšie. Podľa prodekana Mravca, ktorý má na starosti zahraničných študentov študujúcich v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku, pre zahraničných študentov z Nemecka a Rakúska existuje priamo na Slovensku kancelária agentúry, ktorá zodpovedá za administráciu ich štúdia v zahraničí a poskytuje im v prípade potreby aktívnu podporu. Japonské agentúry však túto úroveň nedosahujú, a preto mi bolo zdôraznené, že ak má ktorýkoľvek zo študentov akékoľvek obavy, či problém, nemá sa obávať obrátiť sa priamo na univerzitu.

     Vyštudovať Lekársku fakultu Univerzity Komenského môže byť naozaj obrovská výzva. V skutočnosti to mnoho japonských študentov vzdá už na pol ceste. Keďže študujú medicínu v zahraničí a pripravujú sa na zodpovedné lekárske povolanie, pri ktorom musia používať taký ťažký cudzí jazyk, akým je slovenčina, verím, že sa im podarí naplniť ich pôvodné zámery.