Aktivity veľvyslanca: Návšteva Štátnej opery Banská Bystrica (15. 10. 2021)

2021/10/15
     Dostal som pozvanie na premiéru novej inscenácie opery „Turandot“ v Štátnej opere Banská Bystrica.

     Štátna opera Banská Bystrica navštevovala Japonsko od roku 1999 takmer každý rok a odohrala približne 200 nekomerčných operných predstavení a koncertov na rôznych miestach krajiny, od ostrova Hokkaidó po Okinawu. Za svoje aktivity získala v roku 2018 „Cenu ministra zahraničných vecí Japonska“. Minulý rok nebolo možné z dôvodu pandémie koronavírusu odohrať žiadne operné predstavenia, ale v tejto sezóne si ich už môžeme opäť naplno vychutnávať.

     „Turandot“ je nádherná opera, v ktorej hudbu dopĺňa inovatívna scéna a výpravné kostýmy. Generálny riaditeľ Štátnej opery, pán Rudolf Hromada, mi pred rozsiahlou kolekciou záznamov z predstavení vysvetlil doterajšiu históriu ich pôsobenia v Japonsku. Spomenul tiež, že dostávajú množstvo požiadaviek z celého Japonska, aby po skončení pandémie opäť do krajiny prišli a koncertovali. Generálny riaditeľ Hromada potvrdil, že pokiaľ to situácia dovolí, radi by ich prianiu vyhoveli a turné zrealizovali v sezóne 2022 / 23.

     Dúfam, že Štátna opera Banská Bystrica, ktorá dlhé roky podporuje kultúrne výmeny medzi Slovenskom a Japonskom, bude môcť čo najskôr obnoviť svoje účinkovanie v Japonsku. Rád by som ich čo najviac podporil a pokračoval v ďalšom prehlbovaní dlhoročnej spolupráce. Opera Turandot je u Japoncov veľmi obľúbená, preto som dôrazne odporučil, aby novú inscenáciu predviedli i v Japonsku.

 
S Rudolfom Hromadom,
generálnym riaditeľom
ŠOBB
Budova ŠOBB

 
Infobanner k premiére opery
Turandot v ŠOBB
 
Plagát k novej inscenácii opery Turandot
v ŠOBB