Aktivity veľvyslanca: Návšteva Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA a BIB2021 - Bienále ilustrácií Bratislava 2021 (21. 10. 2021)

2021/10/25
     Vo štvrtok som navštívil výstavu originálov ilustrácií detských kníh BIB 2021 - Bienále ilustrácií Bratislava 2021, ktorá sa koná v priestoroch bratislavského hradu od 15. októbra 2021 do 9. januára 2022. Ešte predtým som sa však zastavil v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, ktorý je organizátorom BIB 2021, a porozprával sa s jeho riaditeľom, Ing. Petrom Tvrdoňom.
 
     Bratislavská medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti (Bienále ilustrácií Bratislava - BIB) je jednou z najstarších medzinárodných súťaží ilustrácií detských kníh na svete. Už od roku 1967 sa koná pravidelne každé dva roky.

     Úplne prvú Grand Prix, hlavnú cenu Bienále ilustrácií Bratislava, získal v roku 1967 japonský autor obrázkových kníh Yasuo Segawa, ktorý sa preslávil dielami „Kukuk! - Hra na schovávačku“ a „Zázračný hríb“. Odvtedy bolo na BIB ocenených mnoho japonských výtvarníkov a prehliadka sa pre japonských autorov - ilustrátorov detských kníh stala veľmi prestížnou. Na tohtoročné bienále prihlásilo svoje diela 380 autorov zo 42 krajín. Medzi nimi i 15 Japoncov.
  
     Slovensko je krajina, ktorá si klasické tlačené a viazané knihy veľmi váži. Toto leto dňa15. júla som sa na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky zúčastnil na udeľovaní cien „Najkrajšie knihy Slovenska“. Súťaž na mňa urobila veľký dojem, pretože som jej prostredníctvom vnímal, ako veľmi má slovenská kultúra v úcte tlačené knihy – nositeľky ľudskej múdrosti, a to aj v tejto modernej digitálnej dobe.

     Ako BIB, tak i Súťaž o najkrajšie knihy Slovenska, ktoré majú viac než 50-ročnú históriou, ukazujú, že tento pozitívny vzťah ku knihám sa prenáša aj do sveta detských kníh. Mimochodom, hlavným usporiadateľom oboch podujatí je práve BIBIANA.
 
     BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou Bienále ilustrácií Bratislava. V súčasnosti sa tiež zameriava na prezentáciu umeleckých aktivít, ktoré sú prínosné a nenahraditeľné pre rozvoj detí a mládeže. Svoje pôsobenie rozvinuli do takej miery, že BIBIANU dnes môžeme pokojne nazvať zážitkovým centrom umenia pre deti a mládež, v ktorom môžu okúsiť umenie pomocou rôznych inovatívnych metód, ktoré s istotou upútajú pozornosť každého z nás. V BIBIANE môžu deti zažiť a vyskúšať si pestré výtvarné aktivity, ako napríklad kreslenie obrázkov pomocou rôznorodých techník a pomôcok, voľné vytváranie foriem z materiálov v tvare kvádra, či z drevených kociek. Fantázii sa medze nekladú... Zdá sa, že v iných krajinách neexistuje rovnaká, či aspoň podobná inštitúcia, ktorá by v takomto rozsahu podporovala umelecké aktivity pre deti a mládež.

     Ako som už písal vo svojom článku o návšteve Topoľčian (5. októbra), absolútne som sa stotožnil s myšlienkou, s ktorou som sa stretol pri rozhovore s predstaviteľmi miestnej základnej umeleckej školy, a ktorá sa mi znova vynorila pri návšteve BIBIANY - že umelecké prvky a ich zavádzanie do výchovy a vzdelávania sú veľmi dôležité pre správny a plnohodnotný vývoj dieťaťa. Inak, vedeli ste, že korene Andyho Warhola siahajú na Slovensko?
 
     Čo však na mňa mimoriadne zapôsobilo, je fakt, že aktivity BIBIANY, či prehliadky BIB a BAB - Bienále animácie Bratislava (festival animovanej tvorby pre deti organizovaný každé dva roky), sú podporované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Myslím si, že myšlienka, že národ veľkoryso investuje do umeleckých aktivít potrebných pre zdravý vývoj detí a mládeže, je nádherná.
 
     V súčasnosti sa v Japonsku koná putovná výstava pod názvom „Bienále ilustrácií Bratislava v Japonsku“. Výstava predstavuje originálne diela autorov obrázkových kníh pre deti zo Slovenska, Českej republiky a Japonska, ktoré boli vystavené na BIB v roku 2019. Verejnosti je prístupná do 7. novembra v Mestskom múzeu umenia v Chigasaki v prefektúre Kanagawa. Čo poviete, nie je to dobrý nápad, kam si vyraziť za slovenskou kultúrou? Za kultúrou, ktorá si váži knihy.
 
Plagát BIB2021
 
S pani Vierou Anoškinovou, vedúcou
Sekretariátu BIB
Sekcia japonských umelcov na BIB 2021
 
S riaditeľom BIBIANY,
Ing. Petrom Tvrdoňom
       
Prehliadka Medzinárodného domu umenia
pre deti BIBIANA 
 
Rozhovor s Mgr. Art. Tomášom Danayom,
vedúcim Sekretariátu a programovým
riaditeľom BAB
Výstava „Bienále ilustrácií Bratislava v
Japonsku“ v Mestskom múzeu umenia v
Chigasaki v prefektúre Kanagawa 
Plagát k putovnej výstave
„Bienále ilustrácií
Bratislava v Japonsku“