Mesto Trenčianske Teplice (28. septembra 2021)

2021/11/19
     Dňa 28. septembra sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule osadenej pri stromoch sakury za prítomnosti primátorky mesta Trenčianske Teplice, pani Zuzany Frajkovej Ďurmekovej.

     32 stromčekov už krášli cestu popri budove Mestského úradu. Už na jar tohto roka pekne zakvitli a priniesli obyvateľom mesta mnoho radosti.

     Želáme si, aby stromy sakúr v meste pekne rástli a veríme, že budú pripomínať návštevníkom mesta úprimné priateľské vzťahy medzi našimi národmi a priateľstvo s mestom Trenčianske Teplice.