Aktivity veľvyslanca: Stretnutie s JUDr. Metodom Špačekom, Ph.D., vedúcim Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky (12. 11. 2021)

2021/11/12
foto
     Dňa 12. novembra som navštívil Prezidentský palác a stretol som sa s pánom Metodom Špačekom, vedúcim Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky. 

     Pán Špaček je odborníkom na medzinárodné právo a dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Odboru medzinárodného práva MZVEZ SR i ako pedagóg pre medzinárodné právo na uznávanej Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Nebudem preháňať, keď poviem, že prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá je sama právničkou angažujúcou sa v problematike životného prostredia, má vo svojej kancelárii odborne silný právnický tím.
 
     Mal som možnosť s pánom Špačekom zotrvať v dlhšom rozhovore. Je to človek, právnik, ktorý hovorí pokojným hlasom a rozvážne volí tie správne slová. Rozprávali sme sa o aktuálnej situácii, v ktorej je s ďalším rýchlym šírením pandémie koronavírusu nutné klásť čo najvyššiu prioritu na bezpečnosť a ochranu životov a zdravia ľudí, ale zároveň myslieť na dlhodobé problémy Slovenska, mladej, 30-ročnej krajiny, ktorá je stále v procese budovania. Bola to veľmi zaujímavá a podnetná diskusia.