Aktivity veľvyslanca: Návšteva Trnavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (27. 10. 2021)

2021/10/27
     Vďaka pozvaniu Trnavskej regionálnej komory SOPK som mal možnosť zúčastniť sa na stretnutí so zástupcami slovenských firiem pôsobiacich v trnavskom regióne a vymeniť si navzájom názory a skúsenosti. Na toto pracovné stretnutie som dostal pozvanie už minulý rok na jeseň, ale v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením nového typu koronavírusu sa napokon stretnutie uskutočnilo s ročným oneskorením.

     V súčasnosti je na Slovensku etablovaných vyše 60 japonských podnikov. (V našich interných dokumentoch považujeme za japonské podniky všetky tie, v ktorých sa nachádza japonský kapitál.) Spomedzi ôsmich slovenských samosprávnych krajov japonské spoločnosti pôsobia vo všetkých s výnimkou Trnavskej župy. Možno práve v dôsledku tejto skutočnosti sa mi dostalo takého horlivého pozvania na stretnutie od predstaviteľov Trnavskej regionálnej komory SOPK.

     V zasadacej miestnosti Trnavskej regionálnej komory sa zišli biznismeni zastupujúci rôzne odvetvia. Počnúc predstaviteľmi SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) sa stretnutia zúčastnili zástupcovia farmaceutického priemyslu, výrobcov cvičných leteckých simulátorov, Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti či zástupcovia liečebných kúpeľov a turizmu. Na úvod som prítomných oboznámil so situáciou ohľadom pôsobenia japonských firiem na Slovensku a potom nastal čas na otázky a odpovede. Aj počas nich som pociťoval veľké očakávania smerom k príchodu japonských firiem do regiónu. V Trnavskom samosprávnom kraji sa už etabloval významný európsky výrobca automobilov, ktorý postavil obrovskú výrobnú halu, takže počas stretnutia som vnímal potrebu biznismenov rozvíjať spoluprácu s Japonskom skôr v iných oblastiach, ako napr. v oblasti jadrovej energetiky, turizmu a podobne.

     Na Slovensku, žiaľ, nemá svoju pobočku agentúra JETRO, ktorá je svojím zameraním náprotivkom agentúry SARIO. Slovensko je pokrývané agentúrou JETRO z Viedne. Mojou snahou do budúcnosti je napomôcť vytvoreniu väzby medzi viedenskou kanceláriou agentúry JETRO a Trnavskou regionálnou komorou SOPK, ktorá by viedla k reálnemu príchodu japonskej spoločnosti do tohto regiónu.

     Po stretnutí na Trnavskej regionálnej komore SOPK smerovali moje kroky na Arcibiskupský úrad. Dostalo sa mi veľkej pocty, keďže som sa mohol osobne spoznať s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. V 16. storočí v čase tureckých nájazdov sa sídlo uhorského arcibiskupa presunulo práve do Trnavy. Od tohto obdobia sa datuje rozmach cirkevných stavieb - katedrál a kostolov. Zároveň bola v Trnave založená i univerzita a mesto sa po kultúrnej stránke významne rozvíjalo až do svojej dnešnej pôvabnej podoby. Vďaka množstvu kostolov, ktoré tu stoja, sa Trnava nazýva aj Malý Rím. Pri prehliadke nádherných priestorov Arcibiskupského paláca na mňa doslova dýchala história a gracióznosť Trnavy.

     Na záver mojej návštevy v Trnave ma prijal vo svojom úrade viceprimátor Trnavy pán Tibor Pekarčík.
 
S biznismenmi na stretnutí na Trnavskej
regionálnej komore SOPK

 
Rokovanie s riaditeľkou Trnavskej
regionálnej komory SOPK pani Evou
Tománkovou a podpredsedom jej
predstavenstva pánom Jurajom Čajkom
Stretnutie s arcibiskupom
Mons. Jánom Oroschom

 
Zdvorilostná návšteva u viceprimátora
Trnavy pána Tibora Pekarčíka