Humanitárna podpora od japonskej vlády pre Ukrajinu a susedné krajiny

2022/3/11

Dňa 11. marca sa vláda Japonska rozhodla poskytnúť 100 miliónov $ na núdzovú humanitárnu pomoc na pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí čelia ťažkej životnej situácii ako vo vlastnej krajine, tak i po odchode v krajinách susedných.

1.      Táto pomoc je zhmotnením núdzovej humanitárnej pomoci, ktorú 27. februára oznámil premiér Kišida. Odpovedá na urgentné potreby v takých oblastiach ako poskytnutie dočasného prístrešia, zdravotná a lekárska starostlivosť, prístup k vode a základnej hygiene, strave a v oblasti ochrany detí na Ukrajine a v susedných krajinách; v Poľsku, Maďarsku, Moldavsku, Slovenskej republike a Rumunsku prostredníctvom šiestich medzinárodných organizácií a japonských mimovládnych organizácií.

 

2.      Japonská vláda bude aj naďalej poskytovať podporu a stáť pri ukrajinskom ľude, ktorý čelí ťažkostiam, v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom, vrátane členov skupiny G7.

Poznámka: Rozdelenie núdzovej humanitárnej pomoci (v $)

(1) Medzinárodné organizácie

·         Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR): prístrešie, komodity dennej potreby, ochrana utečencov [25,6 milióna]

·         Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC): ochrana zdravia / lekárska starostlivosť, komodity dennej potreby, voda / bývanie, ochrana utečencov  [15,1 milióna]

·         Detský fond OSN (UNICEF): ochrana detí, ochrana zdravia / lekárska starostlivosť, prístup k vode / hygiene, výchova a vzdelávanie [14,2 milióna]

·         Svetový potravinový program OSN (WFP): potraviny, logistika [14 miliónov]

·         Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM): prístrešie, nepotravinové položky, zdravotná a lekárska starostlivosť [12 miliónov]

·         Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA): medziagentúrna koordinácia, Ukrajinský humanitárny fond (UHF) [5 miliónov]

 

(2) Japonské mimovládne organizácie (prostredníctvom japonskej platformy): zdravotná a lekárska starostlivosť, potraviny, nepotravinové položky, prístup k vode, prístrešie, ochrana [14,1 milióna]