Slávnostné odovzdanie Ceny ministra zahraničných vecí Japonska občianskemu združeniu AnimeCrew (24. 3. 2022)

2022/3/26
Dňa 24. marca sa na rezidencii veľvyslanca Japonska v SR uskutočnilo slávnostné odovzdanie „Ceny ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2021“, ktorá bola udelená občianskemu združeniu AnimeCrew za propagáciu japonskej kultúry a posilnenie vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Z rúk veľvyslanca Japonska v SR, Makota Nakagawu, ho prevzal jeho predseda, pán Róbert Žittňan.
 
Cena sa udeľuje jednotlivcom alebo skupinám, ktorí svojimi mimoriadnymi aktivitami na medzinárodnom poli výrazne prispievajú k vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu priateľských vzťahov medzi Japonskom a cudzími krajinami.
 
OZ AnimeCrew je organizátorom pop-kultúrnych podujatí zameraných na propagáciu ázijskej kultúry vrátane tej japonskej. Ich záber sa neobmedzuje len na modernú pop-kultúru, ale často siahajú i po tradičnejších formách. Slovenskému publiku prinášajú každoročne festivaly Comics Salón a AnimeSHOW, ktoré sú najväčšími svojho druhu v Slovenskej republike. Predstavujú na nich japonskú kultúru v širokom spektre od tradičnej až po pop-kultúru. Ich dlhoročné aktivity zamerané na šírenie japonskej kultúry v SR výrazne prispievajú k posilneniu porozumenia japonskej kultúry v SR a priateľstvu oboch krajín.
 
Slávnostný ceremoniál sa konal za účasti členov OZ AnimeCrew a ich spolupracovníkov. Veľvyslanec Nakagawa vyjadril úprimnú úctu a vďaku za ich prínos ku kultúrnym výmenám a k prehlbovaniu vzájomného porozumenia. Cenu ministra odovzdal pánovi Žittňanovi, ktorý opísal svoju lásku k japonskej kultúre a pop-kultúre a vyjadril úprimnú vďaku všetkým, ktorí podporujú ich aktivity.