Veľvyslanec Nakagawa navštívil východné Slovensko a oboznámil sa so situáciou spojenou s pomocou pre Ukrajinu

2022/5/3
Veľvyslanec Nakagawa navštívil v dňoch 28. a 29. apríla východné Slovensko, aby sa oboznámil s aktuálnou situáciou týkajúcou sa pomoci pre ukrajinských utečencov na Slovensku a stavom podpory poskytnutej Japonskom.
 
28. apríla veľvyslanec Nakagawa zavítal do multifunkčného veľkokapacitného centra na pomoc utečencom v Michalovciach, kde mu bol dôkladne ozrejmený aktuálny stav podporného režimu pre ukrajinských odídencov na Slovensku. Mal tiež príležitosť oboznámiť sa s činnosťou Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktorú finančne podporuje aj japonská vláda. Následne sa zúčastnil na odovzdaní dezinfekčných stojanov poskytnutých v rámci podpory od Japonska.
 
V ten istý deň navštívil veľvyslanec Nakagawa aj slovensko-ukrajinskú hranicu vo Vyšnom Nemeckom, aby priamo na mieste sledoval činnosti organizácií ako IOM, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Slovenský Červený kríž a pod.. Predstavitelia slovenskej hraničnej polície mu tiež podali vysvetlenie o imigračných postupoch a zmenách v počte utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny.
 
Ďalší deň, 29. apríla, navštívil sklad v Košiciach, kde sa skladujú humanitárne zásoby IOM. Na informačnom brífingu získal cenné informácie o systéme riadenia a prepravy humanitárnych zásob v súvislosti so situáciou na Ukrajine a o bodoch, ktoré treba mať na pamäti v prípade ozbrojeného konfliktu.
 
Následne veľvyslanec Nakagawa navštívil Centrum prvého kontaktu pre utečencov prevádzkované mestom Košice, oboznámil sa so situáciou v oblasti podpory a následne odovzdal dar v podobe dezinfekčných stojanov a minivanu, ktoré sú súčasťou japonskej pomoci. Na záver svojho pobytu navštívil medzinárodné humanitárne logistické centrum, ktoré zriadila vláda Slovenskej republiky v Haniske pri Košiciach so zámerom pomôcť pri preprave humanitárneho materiálu z členských štátov Európskej únie cez územie Slovenska na Ukrajinu.