Japonský podvečer v Novej Dubnici (6. 5. 2022)

2022/5/9
     Veľvyslanectvo Japonska v SR zorganizovalo na základe pozvania od mesta Nová Dubnica podujatie pod názvom „Japonský podvečer“. Na akcii v Kultúrnej besede sa zúčastnilo približne 55 obyvateľov mesta, ktorých sme zoznámili s viacerými aspektmi japonskej kultúry. Okrem prezentácie o Japonsku v podaní japonskej diplomatky sme ponúkli ukážky aranžovania ikebany, ktoré predviedla manželka radcu nášho veľvyslanectva, a prípravu makizuši s osobným kuchárom veľvyslanca Japonska. 

     Prostredníctvom prezentácie v podaní našej diplomatky sme divákom predstavili japonskú geografiu, históriu, kultúru, životný štýl a zvyky v Japonsku. Pri ukážke ikebany návštevníci spoznali jej rôzne štýly a mohli naživo obdivovať, ako aranžmán vzniká. Následne pán šéfkuchár predviedol prípravu japonského makizuši. Štyria odvážlivci si to pod jeho vedením vlastnoručne vyskúšali a úspešne pripravili vlastné rolky. Na záver japonského podvečeru všetci spoločne ochutnali makizuši i tradičnú japonskú sladkosť dorajaki.