Udelenie Ceny veľvyslanca Japonska Medzinárodnému domu umenia pre deti BIBIANA a jej riaditeľovi Petrovi Tvrdoňovi

2022/5/26
     Dňa 24. mája sa konalo slávnostné odovzdanie Ceny veľvyslanca Japonska Medzinárodnému domu umenia pre deti BIBIANA a jej riaditeľovi Petrovi Tvrdoňovi. Cena im bola udelená za ich dlhoročný prínos k prehlbovaniu priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom umenia určeného deťom.

     BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, dlhoročne podporuje šírenie japonskej kultúry a vzájomnú kultúrnu spoluprácu. Podieľali sa napríklad na zorganizovaní charitatívneho podujatia po veľkom zemetrasení vo východnej časti Japonska, výstav prác japonských ilustrátorov, či workshopov o origami a bonsajoch. Okrem toho prijali návštevy členov japonskej cisárskej rodiny v rokoch 2000 a 2013 (Sajako Kuroda a Jej cisárska výsosť princezná Akišino), čo výrazne prispelo k ďalšiemu prehĺbeniu diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

     Pán Tvrdoň zastáva funkciu riaditeľa BIBIANY už viac než 15 rokov. Počas nich aktívne prispel k realizácii viacerých úspešných podujatí súvisiacich s Japonskom. Pravidelne je organizovaná putovná výstavu BIB (Bienále ilustrácií Bratislava) v Japonsku, ktorá významne prispieva ku kultúrnej výmene a spolupráci medzi našimi krajinami v oblasti šírenia a propagácie umenia pre deti.

     Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v komornej atmosfére za účasti predstaviteľov Medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA. Veľvyslanec Nakagawa vyjadril úctu a vďaku za ich prínos k podpore bilaterálnych výmen a priateľstva prostredníctvom kultúrnej spolupráce a odovzdal im ceny a diplomy.

     Pán Tvrdoň následne vyjadril poďakovanie za ocenenie a vďaku všetkým, ktorí aktivity BIBIANY podporujú.