Udelenie Ceny veľvyslanca Japonska Slovenskej bonsajovej asociácii a jej predsedovi Jurajovi Szabóovi

2022/5/30
Dňa 27. mája sa konalo slávnostné odovzdanie Ceny veľvyslanca Japonska Slovenskej bonsajovej asociácii a jej predsedovi Jurajovi Szabóovi.
 
Slovenská bonsajová asociácia, ktorá združuje bonsajové centrá a jednotlivcov z celej republiky, sa dlhoročne aktívne venuje šíreniu povedomia o bonsajoch na Slovensku.
 
Pán Sabo sa začal aktívne venovať bonsajom v roku 2005 a od roku 2014 zastáva funkciu prezidenta Slovenskej bonsajovej asociácie. Aby sprostredkoval krásu a príťažlivosť bonsajov širokej verejnosti, organizuje nielen výstavy, ale aj semináre a workshopy súvisiace s ich tvorbou a pestovaním. Svojimi aktivitami zameranými na popularizáciu umenia bonsajov tak výrazne prispieva k šíreniu japonskej kultúry na Slovensku.
 
Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov Slovenskej bonsajovej asociácie. Veľvyslanec Nakagawa vyjadril asociácii a pánovi Sabóovi svoj rešpekt a uznanie za prínos v oblasti šírenia povedomia o japonskej kultúre na Slovensku prostredníctvom aktivít v zameraných na bonsaje, umenie ich tvorby a starostlivosť o ne. Následne im odovzdal cenu a čestné diplomy. Pán Sabo vyjadril hlbokú vďaku za udelenie ocenenia a rovnako sa poďakoval svojej rodine, kolegom a všetkým milovníkom bonsajov za podporu.