Cisárska rodina

2015/6/1
Podľa japonskej ústavy je cisár symbolom štátu a jednoty národa. Nemá žiadne vládne právomoci.

Súčasný cisár Akihito nastúpil na trón v roku 1989 ako v poradí 125. cisár Japonska.

Členovia cisárskej rodiny prijímajú štátne návštevy a podnikajú zahraničné cesty. Týmito aktivitami napomáhajú dôležitým spôsobom k formovaniu dobrých medzinárodných vzťahov.

Svojimi návštevami na mnohých podujatiach po celej krajine členovia japonskej cisárskej rodiny udržiavajú úzky kontakt s japonskými občanmi. Navštevujú aj zariadenia pre hendikepovaných, domovy sociálnych služieb a dôchodcov.

Cisárska rodina je u japonskej verejnosti veľmi obľúbená.