Národná vlajka a národná hymna

2022/6/10
1
     Japonská národná vlajka sa nazýva hinomaru. Ako národná vlajka sa začala používať na konci 19. storočia. Zobrazuje slnko v tvare červeného disku na bielom poli.

     Text japonskej hymny „Kimigajo“ pochádza z 31 slabičnej básne waka, ktorá bola napísaná v 10. storočí. „Kimigajo“ získala svoju dnešnú podobu v 19. storočí, kedy bol text doplnený melódiou. Slová hymny vyjadrujú prosbu o trvalý mier a prosperitu Japonska.