Priemysel a hospodárstvo

2015/6/1
   Japonsko patrí k hospodársky najrozvinutejším krajinám sveta. Výška hrubého domáceho produktu (hodnota tovaru a služieb vyprodukovaných za jeden rok) je druhá na svete a firmy ako Toyota, Sony, Fujifilm a Panasonic sú svetoznáme.


Export a import

   Napriek tomu, že krajina má málo vlastných prírodných zdrojov a spoločnosti sú nútené suroviny dovážať, výroba je jednou z japonských silných stránok. Finálne výrobky sú následne exportované alebo slúžia pre potreby domáceho trhu.

   K najperspektívnejším odvetviam japonského hospodárstva patrí robotika. Japonské technológie sú lídrom na svetových trhoch. Spoločnosť Honda vyvinula humanoidného robota ASIMO, ktorý kráča na dvoch nohách a hovorí ľudskou rečou. V budúcnosti budú roboty zohrávať významnú rolu v mnohých oblastiach. Je možné, že budú existovať popri ľuďoch tak, ako v sci-fi filmoch.

Ekonomické ukazovatele (podľa údajov Svetovej banky, 2006)

Hrubý národný domáci produkt: 4,900.0 miliárd USD

Hrubý národný dôchodok na obyvateľa: 38,410 USD

Celkový objem zahraničného obchodu (údaje Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu, 2006):

- Import: 579,010 miliónov USD

(stroje a strojné zariadenia: 28,5%, palivá: 27,7%, potraviny: 8,5%, chemikálie: 7,3%, textil: 5,1%)

- Export: 646,693 miliónov USD

(stroje a strojné zariadenia: 68,7%, chemikálie: 9,0%)

Hlavní obchodní partneri (údaje Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu, 2006):

- Import: Ázia (43,6%), Stredný východ (18,8%), Severná Amerika (14,3%), Európska únia (10,3%)

- Export: Ázia (47,5%, Severná Amerika (24,0%), Európska únia (14,5%)

Poľnohospodárstvo

   Hlavnou poľnohospodárskou plodinou pestovanou v Japonsku je ryža. Väčšina ryže, ktorá sa v krajine spotrebuje, je domáceho pôvodu. Vzhľadom na to, že Japonsko disponuje relatívne malou výmerou poľnohospodárskej pôdy, nemôže vyprodukovať dostatočné množstvo obilia, sóje a iných plodín, ktoré sú dôležité pre výživu obyvateľstva. Japonsko má spomedzi industrializovaných krajín najmenšiu schopnosť sebazásobenia potravinami. Problém krajina rieši dovozom. Japonsko však disponuje bohatým zdrojom rýb a plodov mora. Rybársky priemysel je rozvinutý, nakoľko ryby sú významnou zložkou japonskej stravy.

Doprava

   Doprava v Japonsku je veľmi kvalitná a rozvinutá. Cesty, železnice, námorná a letecká doprava spájajú všetky dôležité miesta krajin.

   Vysokorýchlostný vlak Šinkansen dosahuje rýchlosť 250 až 300 km/h a je považovaný za jeden z najbezpečnejších a najrýchlejších vlakov sveta. Nemal ešte ani jednu nehodu. Jeho sieť má šesť tratí a premáva z Ósaky a Tókia.

   Okrem Šinkansenu je v krajine rozvinutá osobná železničná doprava. Vlaky v Japonsku sú čisté a presné.

   Mnohé mestá majú vybudované metro. Systém metra v hlavnom meste Tókio má viac než 12 liniek a patrí medzi najlepšie na svete. Jeho rozširovanie stále pokračuje. Hromadnú dopravu využívajú milióny ľudí, ktorí denne dochádzajú do školy a za prácou.