Partnerské mestá

2015/6/20
1. Obec Nosegawa (prefektúra Nara, Japonsko) a mesto Vysoké Tatry (Slovenská republika)

Dátum podpísania dohody o partnerstve: 12. september 2003

Poznámka:

Partnerstvo oboch miest vzniklo úplnou náhodou. V roku 1996 hľadala pani Lajčáková, manželka J.E. pána Miroslava Lajčáka, vtedajšieho veľvyslanca SR v Japonsku, informácie o miestnej gastronómii na internete a objavila stránku obce Nosegawa. Nakoľko pochádza z mesta Vysoké Tatry, obec Nosegawa nadviazala partnerstvo práve s týmto mestom. V roku 2004 mestá podpísali dohodu o partnerstve, udržujú vzájomné kontakty a ich predstavitelia sa navštevujú.

Návšteva z partnerského mesta Nosegawa v priestoroch veľvyslanectva Japonska (31. august 2010)

http://www.vill.nosegawa.nara.jp/village_info/international.html

2. Mesto Kosaka (Japonsko) a mesto Banská Štiavnica (Slovenská republika)

Dátum podpísania dohody o spolupráci: 16. október 2008

Poznámka:

Mestá Kosaka a Banská Štiavnica, ktoré zdieľajú tradíciu baníctva, potvrdili svoj záujem spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok, baníctva, cestovného ruchu, recyklácie surovín ... atď.