Odovzdanie vybavenia pre japonské bojové umenie kendo z grantu All Japan Kendo Federation

     Dňa 21. februára odovzdal veľvyslanec Shimmi v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR predstaviteľom Slovenskej kendó federácie dvadsať setov potrebných pre športovcov venujúcich sa japonskému bojovému umeniu kendó, ktoré im  venovala All Japan Kendo Federation.   
     Pán Rastislav Pazdernatý, prezident Slovenskej kendó federácie, vyjadril svoju vďaku All Japan Kendo Federation za ich štedrosť a povedal, že tento dar je pre slovenských kendistov veľmi cenný, nakoľko na Slovensku ešte stále nie je jednoduché takéto vybavenie získať. Rovnako tak prisľúbil, že ich federácia bude i naďalej všemožne rozvíjať svoje aktivity, umožňovať záujemcom trénovať a snažiť o ďalšie šírenie bojového umenia kendó na Slovensku.